Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Hoe goed wordt het beginsel “de vervuiler betaalt” toegepast inzake milieubeleid en wet- en regelgeving? De Europese Commissie evalueert of ...
De 155e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vond plaats van 24 tot en met 25 ...
De Europese Commissie prijst de gestage uitvoering van het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan en voorziet eenzelfde uitvoering voor het cohesiebeleid, ...
De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO)/het Huis van ...
Sinds 1 januari 2023 is Nederland voorzitter van de Benelux Unie, de oudste internationale instelling van Brussel waar de regeringen ...
Streekproducten zoals glas, textiel of porselein kunnen rekenen op EU-brede bescherming. De Raad van de EU en het Europees Parlement ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.