Raadpleging: beoordeling van gezondheids- en milieunormen landbouwproducten

 In Agrofood, Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie vraagt om input voor de juridische haalbaarheid van gezondheids- en milieunormen voor landbouw- en voedingsproducten. Ze wil de samenhang van deze normen peilen en hun consistentie met internationale regels bevorderen. Reageren kan tot en met 16 maart 2022.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft om feedback gevraagd voor haar verslag over de juridische haalbaarheid van gezondheids- en milieunormen voor landbouw- en voedingsproducten. Met het verslag hoopt de Commissie concrete initiatieven voor te stellen om tot een consistentere toepassing van deze normen te komen, overeenkomstig met de Wereldhandelsorganisatie (WTO)-regels. Gezondheidsnormen voor landbouwproducten komen de gezondheid van mensen, dieren en planten ten goede, onder meer door de voedselveiligheid te garanderen. Milieu- en dierenwelzijnsnormen gaan dieper in op de verduurzaming van de processen en productiemethoden. Het doel van het verslag is bij te dragen aan een brede discussie over deze verschillende normen en ze af te zetten tegen de WTO-regels en de handelsovereenkomsten van de EU. De Commissie vraagt nationale autoriteiten, onder wie decentrale overheden, te reageren. Dit kan tot en met 16 maart 2022.

Van boer tot bord

Het verslag dient als input voor toekomstig beleid binnen de landbouw- en voedingshandel in het kader van de Green Deal, de “van boer tot bord”-strategie en de evaluatie van handelsbeleid. Met de Green Deal spreekt de EU het streven uit om wereldwijd het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid. De “van boer tot bord”-strategie is onderdeel van de Green Deal en wil de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Uit een eerdere evaluatie van het handelsbeleid in 2021 kwam naar voren dat duurzaamheid in de handelsstrategie van de EU centraal staat. Het verslag zelf houdt geen onmiddellijke beleidsverandering in, maar geeft richting voor discussies over duurzaamheid met betrekking tot handelsregels op mondiaal niveau.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 maart 2022 reageren op deze raadpleging via de website van de Europese Commissie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Invoer van landbouw- en voedingsproducten — met toepassing van de gezondheids- en milieunormen van de EU (verslag) – Europese Commissie

Meer informatie

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts