Raadpleging: EU wil definitie van het mkb herzien

 In Regionale Economie

Wanneer behoort een onderneming tot het mkb? De Europese Commissie wil de regels herzien, om zo meer Europese bedrijven te ontlasten van regels waar het mkb van is uitgezonderd en vraagt om uw input. U kunt tot en met 6 oktober 2023 reageren op deze raadpleging.

Raadpleging

De energiecrisis; de oorlog in Oekraïne; de klimaat- en milieucrisis; krapte op de arbeidsmarkt; de naweeën van de COVID-19 pandemie; oneerlijke concurrentie. Het zijn enkele voorbeelden van de verschillende crises en onzekerheden die bedrijven momenteel raken en de inflatie doen stijgen.

De Europese Commissie wil Europese bedrijven tegemoet komen en stelt voor om de groottecriteria van het mkb aan te passen, zodat meer ondernemingen binnen de definitie van het mkb vallen. Het mkb heeft namelijk voor tal van Europese rapportageverplichtingen, bijvoorbeeld over financiële en duurzaamheidsprestaties, een uitzonderingspositie. Met de verhoging hoopt de Commissie een groot aantal bedrijven te ontlasten van extra regeldruk.

De Commissie heeft een raadpleging geopend om uw input te verzamelen over dit voorstel. U kunt tot en met 6 oktober 2023 reageren via deze website.

Mkb-hulppakket

Minder regels en goede investeringskansen moeten het mkb in de EU beter bestendig maken tegen crises. De Europese Commissie heeft op 12 september een nieuw steunpakket voor het mkb gepresenteerd. Het pakket wil voor Europese bedrijven het hoofd bieden aan verschillende crises, nu en in de toekomst. Twee voorstellen uit het mkb-hulppakket pakken betalingsachterstanden en ingewikkelde belastingen aan. Daarnaast komt de Commissie in het pakket met maatregelen om het regelgevingsklimaat voor het mkb te verbeteren. De raadpleging bouwt voort op deze ambitie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Kmo-groottecriteria aanpassen aan de inflatie – Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuw, Europees mkb-hulppakket moet 99% van de Europese bedrijven steunen – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts