Raadpleging: Europese wetgeving voor kritieke grondstoffen

 In Digitalisering, Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie vraagt input over nieuwe EU-wetgeving voor kritieke grondstoffen, die van belang zijn om de digitale en groene transitie te faciliteren. Het initiatief wil kritieke  grondstoffen gaan monitoren en de waardeketen versterken. Reageren kan tot en met 25 november 2022.

Kritieke grondstoffen

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om input te vergaren voor nieuw EU-beleid inzake kritieke grondstoffen. Kritieke grondstoffen zijn essentiële bouwstenen voor technologieën die bijdragen aan de groene en digitale transitie. Het betreft bijvoorbeeld onderdelen van chips, maar ook digitale toepassingen in het leger en de gezondheidszorg. De EU wil meer strategische autonomie en economische weerbaarheid creëren door dit soort grondstoffen zelf te mijnen.

In de raadpleging vraagt de Commissie uw mening over de nieuwe EU-wetgeving voor deze kritieke grondstoffen. Zo wil de EU ze gaan monitoren, maar ook de gehele waardeketen en het externe beleid van de EU rondom kritieke grondstoffen versterken. Het initiatief wil zich ook inzetten voor een sterke milieubescherming. Decentrale overheden kunnen op de raadpleging reageren. Het initiatief heeft invloed op de uitwerking van de Chips Act en andere technologieën, alsook op de mijnbouwmogelijkheden in regio’s en de gevolgen die dit zal hebben voor het milieu.

U kunt tot en met 25 november 2022 input leveren via deze website.

Strategische autonomie

Op het gebied van zeldzame aardmetalen, magnesium, zonnepanelen, cyberbeveiliging en IT-software is de EU nog erg afhankelijk van derde landen, voornamelijk China. Dit stond in de geüpdatete analyse van de strategische afhankelijkheden die begin 2022 door de EU werd gepubliceerd. De EU erkent dat, alhoewel er stappen zijn gemaakt, er nog veel moet gebeuren om de EU onafhankelijker te maken van andere landen als het gaat om materialen voor essentiële sectoren. Op 14 september 2022 kondigde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Europese wetgeving aan voor kritieke grondstoffen, tijdens haar haar “State of the Union” speech, bedoeld om deze ambitie te verwezenlijken.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese wetgeving op het gebied van kritieke grondstoffen – Europese Commissie

Meer informatie:

Geüpdatete analyse van strategische afhankelijkheden EU gepubliceerd – Huis van de Nederlandse Provincies

De Europese Staat van de Unie 2022 – Kenniscentrum Europa Decentraal


Recent Posts