Geüpdatete analyse van strategische afhankelijkheden EU gepubliceerd

 In Digitalisering, Klimaat & Energie

De Europese Commissie heeft een geüpdatete analyse van de strategische afhankelijkheden van de EU gepubliceerd. Op vijf gebieden is de EU afhankelijk van derde landen en dit brengt risico’s met zich mee. Decentrale overheden kunnen een rol spelen in het verkleinen van deze afhankelijkheden.

Afhankelijk van China

De Europese Commissie heeft een geactualiseerde, grondige evaluatie van de strategische afhankelijkheden van de EU gepubliceerd. In deze analyse wordt gekeken naar vijf gebieden: zeldzame aardmetalen en magnesium; chemische stoffen; zonnepanelen; cyberbeveiliging; en, IT-software. Op al deze gebieden is Europa afhankelijk van derde landen, met alle risico’s van dien.

Opvallend is dat voor zeldzame aardmetalen, magnesium en zonnepanelen de EU sterk afhankelijk is van China. Er zijn weinig alternatieven voor diversificatie van de productie van deze goederen, zowel binnen als buiten de EU. Dit brengt risico’s met zich mee, waarvan sommige in 2021 al duidelijk werden. Tijdens de COVID-19 pandemie kwam de handel met China deels stil te liggen, waarmee de leveringen van zeldzame aardmetalen en magnesium in de problemen kwamen. Verder loopt de EU vast op het gebied van sleuteltechnologieën zoals cybersecurity en IT-software ten opzichte van de VS en China. Er is weinig innovatie op deze gebieden en er worden weinig private investeringen gedaan in het opschalen en ondersteunen van bedrijven binnen deze sectoren. Ondanks dat de EU een leidende rol heeft binnen onderzoek naar cybersecurity, vertaalt dit zich niet in een positie als wereldleider.

Oplossingen

In de evaluatie beoordeelt de EU de reeds in gang gezette acties om Europa onafhankelijker te maken en komt de Commissie met nieuwe voorstellen. Zo is er volgens de Commissie afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van grondstoffen, batterijen, waterstof, halfgeleiders en clouddiensten. Binnen deze gebieden zijn bijvoorbeeld industriële allianties opgericht en/of versterkt, is nieuwe regelgeving goedgekeurd en zijn er nieuwe, internationale partnerschappen van start gegaan. Nederlandse regio’s dragen ook hun steentje bij aan het verkleinen van de strategische afhankelijkheden, door als voortrekkers op het gebied van halfgeleiders en waterstof te fungeren.

Voor de nieuw geïdentificeerde afhankelijkheden komt de Commissie met meerdere oplossingen. Zo wil de EU voor zeldzame aardmetalen en magnesium door middel van recycling en substituten voor deze producten de afhankelijkheid van China verkleinen. Technologische innovatie moet deze processen aansturen. Met betrekking tot de sleuteltechnologieën hoopt de EU met programma’s zoals Digital Europa en Horizon Europa meer geld te pompen in deze sectoren. Daarnaast denkt de Commissie dat voorstellen zoals de Digital Markets Act, de Digital Services Act en de Data Act zullen bijdragen aan het verminderen van obstakels die bedrijven ervaren als zij willen opschalen.

Context

De huidige update vloeit voort uit een eerdere update van de Europese industriestrategie in mei 2021, waarin de Commissie zes strategische afhankelijkheden definieerde: grondstoffen, batterijen, waterstof, halfgeleiders, farmaceutische bestanddelen en clouddiensten. Met de huidige update wordt een nieuwe stap gezet om Europa minder afhankelijk te maken van derde landen en de inspanningen van de lidstaten hiertoe te steunen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie presenteert geactualiseerde grondige evaluatie van strategische afhankelijkheden van Europa – Europese Commissie

Meer informatie:

Europese aandacht voor Nederlandse voortrekkers digitalisering en waterstof – Huis van de Nederlandse Provincies

Update Europese industrie strategie – Huis van de Nederlandse Provincies 


Recent Posts