Raadpleging: evaluatie van het Europese investeringsfonds ‘InvestEU’

 In Regionale Economie

Het Europese investeringsfonds InvestEU, met een garantie van 26,2 miljard euro, wordt geëvalueerd. Wat heeft het programma tot nu toe opgeleverd aan investeringen in duurzame infrastructuur, onderzoek, het mkb en meer? U kunt tot en met 10 mei 2023 uw input leveren.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt uw input voor haar evaluatie van de InvestEU-fonds. Hiervoor is in totaal 19,65 miljard euro aan garantie vanuit de Commissie en 6,55 miljard euro aan garantie vanuit partners beschikbaar gesteld, bedoeld om publieke en private investeringen in Europa te genereren. Ten minste 30% van de middelen uit het fonds zijn bedoeld voor de groene transitie van Europa. De investeringen zijn gericht op vier beleidsterreinen:

  • Duurzame infrastructuur, zoals de circulaire economie, vaarwegen, mobiliteit en duurzame energiebronnen (9,9 miljard euro).
  • Onderzoek, innovatie en digitalisering, onder meer voor het opschalen van innovatieve ondernemingen en kunstmatige intelligentie (6.6 miljard euro).
  • Het mkb, waar ook ondernemingen uit innovatieve, culturele en creatieve sectoren onder vallen (6.9 miljard euro).
  • Sociale investeringen en vaardigheden, waarbij wordt geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, microkrediet en integratie van migranten (2.8 miljard euro).

Met de tussentijdse evaluatie hoopt de Commissie meer inzicht te krijgen in de werking van het fonds, met een focus op duurzaamheid en of het fonds het mkb ook echt heeft weten te bereiken tot nu toe. Overheden, stakeholders en andere partners die betrokken zijn bij een project dat financiering ontvangt vanuit het InvestEU-fonds, worden opgeroepen de evaluatie in te vullen. U kunt tot en met 10 mei 2023 reageren op de raadpleging, via deze website.

Invest EU

Het InvestEU-fonds gebruikt particuliere en publieke middelen voor een duurzaam herstel van Europa, waarbij beleidsprioriteiten zoals de Green Deal en de digitale transitie centraal staan. Het fonds combineert het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en dertien centraal aangestuurde financieringsinstrumenten van de EU. Hierbinnen zijn er verschillende financieringsmogelijkheden, waardoor projecten eenvoudiger, efficiënter en flexibeler worden gefinancierd dan voorheen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

InvestEU-programma – tussentijdse evaluatie – Europese Commissie

Meer informatie:

EU maakt 19,65 miljard euro vrij voor investeringsprojecten in heel Europa – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts