Raadpleging: geef uw mening over het EU-initiatief inzake bestuivende insecten

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend rondom het EU-initiatief inzake bestuivende insecten. Deze herziening wordt voorzien, aangezien er meer nodig blijkt te zijn om de sterke achteruitgang van bestuivende insecten in de EU tegen te gaan. U kunt tot en met 9 juni 2022 reageren.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt om uw input voor de herziening van de EU-initiatief inzake bestuivende insecten in Europa. Het initiatief was een eerste reactie op de sterke achteruitgang van bestuivers, maar blijkt onvoldoende om de grote uitdagingen aan te pakken die de daling van bestuivers veroorzaken. Daarbij kwam in het oorspronkelijke initiatief een aantal bedreigingen niet aan bod, zoals klimaatverandering en andere milieuverontreinigende stoffen dan pesticiden. Met de herziening hoopt de Commissie deze zaken mee te nemen en zo de afname van het aantal bestuivende insecten om te buigen.

De Commissie roept onder meer lokale en regionale overheidsinstanties- en organen op te reageren. Het initiatief heeft namelijk raakvlakken met verschillende beleidsterreinen die voor decentrale overheden van belang zijn, zoals milieu; landbouw; gewasbescherming; duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling en innovatie. U kunt tot en met 9 juni 2022 reageren via deze website.

Biodiversiteit

Afgelopen decennia zijn een op de drie bijen- en vlindersoorten achteruit gegaan en worden een op de tien soorten met uitsterven bedreigd. Dit heeft ernstige ecologische, sociale en economische gevolgen, aangezien bestuivende insecten goed zijn voor 5 miljard euro van de jaarlijkse landbouwproductie van de EU. Hiertoe is het initiatief inzake bestuivers in het leven geroepen. Het initiatief is van start gegaan in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. Deze strategie richt zich op een betere bescherming van kwetsbare regio’s, de zogeheten Natura 2000 gebieden.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-initiatief inzake bestuivers – herziening – Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit – Kenniscentrum Europa decentraal


Recent Posts