Raadpleging: het beheer van industriële koolstof

 In Klimaat & Energie

Hoe zorgen we ervoor dat CO2-uitstoot zo goed mogelijk wordt afgevangen, gebruikt en opgeslagen, zodat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld is? De Europese Commissie vraagt om uw input voor haar nieuwe strategie inzake industrieel koolstofbeheer. Reageer nu!

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt uw mening over het zo effectief mogelijk afvangen, gebruiken en opslaan van de uitstoot van industriële koolstof. Goed koolstofbeheer draagt in grote mate bij aan het uitstootvrij maken van de EU en daarmee aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Zeker in sectoren waar het bijzonder moeilijk blijkt om klimaatneutraal te werk te gaan, is het noodzakelijk om industriële technologieën toe te passen voor het neutraliseren van de uitstoot.

Echter, bedrijven die momenteel technologieën gebruiken om koolstof ondergronds te vervoeren, permanent op te slaan of als grondstof te gebruiken, lopen tegen allerlei problemen aan. Zo is het moeilijk om opslaglocaties te vinden, te ontwikkelen en te evalueren voordat zij een vergunning kunnen aanvragen. De kosten die hierbij komen kijken, wegen dus doorgaans niet op tegen de moeite. Daarom wil de EU een nieuwe strategie presenteren om tegen 2030 een markt voor het beheer van industriële koolstof tot stand te brengen en obstakels te ondervangen.

De Commissie vraagt onder meer (de)centrale overheden, de Europese industrie en wetenschappelijke instellingen om hun input te leveren op deze strategie. U kunt tot en met 31 augustus 2023 reageren via deze website.

Klimaatneutrale industrie

De EU-strategie voor industrieel koolstofbeheer is onderdeel van het “Fit for 55”-pakket. Het doel van het in juli 2021 gepresenteerde “Fit for 55”-pakket, is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% omlaag te krijgen ten opzichte van het niveau uit 1990. Uiteindelijk moet Europa in 2050 zo het eerste klimaatneutrale continent worden. 

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Beheer van industriële koolstof – toepassing van koolstofafvang, -gebruik en -opslag – Europese Commissie

Meer informatie:

Belangrijke akkoorden “Fit for 55”-pakket bereikt – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts