Raadpleging: het Europees Jaar van de Vaardigheden in 2023

 In Digitalisering, Regionale Economie

Hoe moeten arbeidstekorten in uw regio worden aangepakt? De Europese Commissie vraagt om input voor het Europees Jaar van de Vaardigheden. Vooral grensregio’s staan voor een grote uitdaging. U kunt tot en met 14 december 2022 reageren.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt om input op het voorstel inzake 2023 als Europees Jaar van de Vaardigheden. Het voorstel kent vier acties: het investeren in het opleiden en bijscholen van de Europese beroepsbevolking; ervoor zorgen dat vaardigheden relevant zijn, door ze beter af te stemmen op de behoefte van de arbeidsmarkt; ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de vacatures op de arbeidsmarkt, met een focus op jongeren zonder opleiding en vrouwen; en, het aantrekken van mensen uit derde landen die vaardigheden bezitten waar de EU behoefte aan heeft.

De Commissie ziet dat regionale en lokale stakeholders het beste weten welke vaardigheden er nodig zijn in regionale en industriële ecosysteem en wat er moet gebeuren om de relevante stakeholders samen te brengen voor gezamenlijke actie. Europese initiatieven kunnen nog gerichter worden ingezet bij het helpen van deze regio’s om geschoolde grensarbeiders te vinden. De raadpleging is daarmee van belang voor decentrale overheden.

U kunt via deze website reageren op de raadpleging. De raadpleging loopt tot en met 14 december 2022.

Europees Jaar van de Vaardigheden

De Europese Commissie heeft 2023 gedoopt tot het Europees Jaar van de Vaardigheden. Aanleiding hiervoor zijn de grote arbeidstekorten waar meer dan driekwart van de bedrijven in de EU mee kampt, het relatief groot aantal mensen dat nog niet over digitale basisvaardigheden beschikt en het lage aandeel van vrouwen in technologische beroepen en studies. Door EU wil samen met onder meer (decentrale) overheden, sociale partners, de industrie en het kennisveld een impuls te geven aan de (digitale) vaardigheden van miljoenen Europeanen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europees Jaar van de vaardigheden 2023 – Europese Commissie

Meer informatie:

2023: het Europees Jaar van de Vaardigheden – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts