2023: het Europees Jaar van de Vaardigheden

 In Digitalisering, Regionale Economie

2023 wordt het Europees Jaar van de Vaardigheden. Het voorstel van de Europese Commissie besteedt veel aandacht aan het bevorderen van digitale vaardigheden, meer ICT-specialisten en een sterke arbeidsmarkt. Hierbij blijft de regionale dimensie, vooral voor grensregio’s, niet onbenoemd.

Arbeidsmarkt en digitale vaardigheden

De Europese Commissie heeft 2023 gedoopt tot het Europees Jaar van de Vaardigheden en is nu met een daarop aansluitend voorstel gekomen. Aanleiding hiervoor zijn de grote arbeidstekorten waar meer dan driekwart van de bedrijven in de EU mee kampt, het relatief groot aantal mensen dat nog niet over digitale basisvaardigheden beschikt en het lage aandeel van vrouwen in technologische beroepen en studies. Door 2023 tot Europees Jaar van de Vaardigheden te bestempelen, hoopt de EU samen met onder meer (decentrale) overheden, sociale partners, de industrie en het kennisveld een impuls te geven aan de (digitale) vaardigheden van miljoenen Europeanen.

De Commissie stelt vier acties voor: het investeren in het opleiden en bijscholen van de Europese beroepsbevolking; ervoor zorgen dat vaardigheden relevant zijn, door ze beter af te stemmen op de behoefte van de arbeidsmarkt; de ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de vacatures op de arbeidsmarkt, met een focus op jongeren zonder opleiding en vrouwen; en, het aantrekken van mensen uit derde landen die vaardigheden bezitten waar de EU behoefte aan heeft. Om deze acties te realiseren, wil de EU gaan inzetten op bewustmakingscampagnes en -evenementen. Daarbij moet er meer bekendheid komen voor bestaande EU-initiatieven en -financieringsmogelijkheden rondom vaardigheden, zoals de Europese Innovatieagenda, het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en het programma Digitaal Europa.

In 2021 presenteerde de Commissie het Digitaal Kompas waarmee Europa’s “digitale decennium” werd ingeluid, bedoeld om de EU voor 2030 digitaal te transformeren en digitaal soeverein te worden. Enkele van de doelstellingen uit dit kompas zijn dat in 2030 tenminste 80% van de volwassen digitale basisvaardigheden moet bezitten en er 20 miljoen ICT-specialisten in de EU moeten werken, waaronder vrouwen. Het Europees Jaar van de Vaardigheden is daarmee een manier om deze ambities uit te lichten en een extra impuls te geven.

Regionale dimensie

In het voorstel erkent de Commissie dat regionale en lokale stakeholders het beste weten welke vaardigheden er nodig zijn in  regionale en industriële ecosysteem en wat er moet gebeuren om de relevante stakeholders samen te brengen voor gezamenlijke actie. Het Europese Pact for Skills, een onderdeel van de Europese Vaardighedenagenda, heeft tot op heden al meer dan zevenhonderd deelnemende organisaties samengebracht en tot twaalf grootschalige partnerschappen geleid tussen bedrijven, sociale partners, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en publieke organisaties.

In het voorstel geeft de Commissie aan dat de regionale dimensie van dit Pact erg belangrijk is en moet worden versterkt, zeker als het gaat om grensregio’s en afgelegen regio’s. Het Pact, bestaande uit deze regionale stakeholders, kan nog gerichter worden ingezet bij het helpen van deze regio’s om geschoolde grensarbeiders te vinden.

Raadpleging

De Commissie heeft na de presentatie van het voorstel een raadpleging geopend over het voorstel. Meer informatie vindt u hier. U kunt tot en met 14 december 2022 reageren.

Context

Het “Europees Jaar van …” is een initiatief dat al bijna veertig jaar loopt, waarmee een bepaald urgent thema door de EU extra in het spotlicht wordt gezet. 2022 is het Europees Jaar van de Jeugd en 2021 was het Europees Jaar van het Spoor. Niet elk jaar is een “Europees Jaar van …”.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie start werkzaamheden aan Europees Jaar van de Vaardigheden – Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuwe Europese Innovatieagenda: regio’s als motor voor versnelling van innovatie – Huis van de Nederlandse Provincies

2 miljard euro financiering werkprogramma’s Digitaal Europa – Huis van de Nederlandse Provincies

2 miljard euro voor Nederlands cohesiebeleid 2021-2027 goedgekeurd – Huis van de Nederlandse Provincies

Europese Commissie presenteert plan voor digitaal soeverein Europa tegen 2030 – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts