Raadpleging: hoe moeten bossen worden gemonitord?

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie vraagt input over een EU-kader voor een geharmoniseerd, Europees monitoringssysteem voor bossen. Welke informatie moet beschikbaar zijn? Welke indicatoren moeten we gebruiken? Dit moet leiden tot gezondere bossen. U kunt tot en met 17 november 2022 reageren.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om informatie te krijgen over een monitoringssysteem voor Europese bossen. Er is momenteel geen geharmoniseerde, actuele en coherente informatie over de status van bossen in de EU. Een Europees kader voor bosobservatie biedt open toegang tot gedetailleerde informatie over de toestand en het beheer van de bossen in de EU en over de vele producten en ecosysteemdiensten die bossen leveren. Kennis over de toestand van bossen is van cruciaal belang voor effectief bosbeheer. Met het initiatief hoopt de Commissie bijvoorbeeld illegale houtkap terug te dringen en duurzamer bosbeheer te stimuleren.

Dit is de tweede raadpleging over het bosmonitoringssysteem. De eerdere raadpleging was algemeen van aard. De huidige raadpleging gaat, aan de hand van een vragenlijst, dieper in op de monitoring, met vragen over welke informatie beschikbaar moet zijn, hoe informatie toegankelijk moet worden gemaakt en de strategische plannen voor bossen. Daarnaast bevat deze raadpleging specialistische vragen over de indicatoren die moeten worden gebruikt en de mogelijke uitdagingen.  

Voor decentrale overheden is deze raadpleging van belang, aangezien het impact heeft op de uitvoering van de landelijke bossenstrategie. Decentrale overheden worden daarom ook gevraagd te reageren. U kunt tot en met 17 november 2022 input leveren via deze website.

Bossenstrategie

De raadpleging komt voort uit de Europese bossenstrategie voor 2030, die werd gepresenteerd in het najaar van 2021. De strategie hoopt bij te dragen aan gezonde en veerkrachtige bossen die biodiversiteit bevorderen, helpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen en een circulaire bio-economie ondersteunen. De focus ligt op bescherming, herstel en duurzaam bosbeheer.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-bossen – nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische plannen – Europese Commissie

Meer informatie:

Raadpleging: nieuw EU-kader voor bosmonitoring – Huis van de Nederlandse Provincies

Drie miljard bomen extra in de EU: de EU-Bossenstrategie voor 2030 – Kenniscentrum Europa decentraal


Recent Posts