Raadpleging: meer talent van buiten de EU op de Europese arbeidsmarkt

 In Digitalisering, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Hoe moeten we mensen van buiten de EU aantrekken om het gat op de Europese arbeidsmarkt te dichten? De Europese Commissie komt in 2023 met een pakket om talent van buiten de EU te werven en vraagt om uw mening. U kunt tot en met 12 oktober 2023 reageren op deze raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie wil meer talent van buiten de EU aantrekken om tekorten op de arbeidsmarkt te dichten en vraagt om uw mening. Het jaar 2023 is het Europees Jaar van de Vaardigheden en gezien het ernstig tekort aan arbeidskrachten waarmee Europese werkgevers kampen, komt de Commissie dit jaar met een groot pakket inzake talentmobiliteit. Het pakket moet Europa aantrekkelijker maken voor goedgeschoolde werknemers van buiten de EU en zal bestaan uit vier onderdelen:

  1. Een mededeling met tal van maatregelen, bedoeld om de vaardigheidskloven in de gezondheidszorg, langdurige zorg en bij beroepen die de groene en digitale transitie ondersteunen (zoals in de bouw-, energie- en transportsector) te dichten.
  2. Een aanbeveling voor het erkennen van de kwalificaties van arbeidskrachten uit derde landen, zodat het makkelijker en sneller gaat om diploma’s te vergelijken en de juiste mensen aan de juiste banen te koppelen.
  3. Een wetgevingsvoorstel voor een EU-talentenpool.
  4. Een wetgevingsvoorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake een kader voor leermobiliteit.

De raadpleging gaat in op de eerste twee onderdelen, de mededeling en de aanbeveling. De Commissie roept onder andere (decentrale) overheden op te reageren. Dit kunt u tot en met 12 oktober 2023 doen via deze website.

Europees Jaar van de Vaardigheden

Het jaar 2023 is het “Europees Jaar van de Vaardigheden”, een initiatief van de Commissie om een urgent thema extra in het spotlicht te zetten. Onder meer de grote arbeidstekorten in de EU, het relatief groot aantal mensen dat nog niet over digitale basisvaardigheden beschikt en het lage aandeel van vrouwen in technologische beroepen en studies waren de drijfveren achter deze keuze. Door 2023 tot Europees Jaar van de Vaardigheden te bestempelen, hoopt de EU samen met onder meer (decentrale) overheden, sociale partners, de industrie en het kennisveld een impuls te geven aan de vaardigheden van miljoenen Europeanen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Communication on maximising the potential of talent mobility as part of the European Year of Skills – Europese Commissie

Meer informatie:

2023: het Europees Jaar van de Vaardigheden – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts