Raadpleging: nieuwe EU-regels voor de harmonisering van rivierinformatiediensten

 In Regionale Economie

Hoe kunnen de huidige EU-regels voor geharmoniseerde rivierinformatiediensten (RIS) worden verbeterd? De Europese Commissie publiceerde begin 2024 de herziening van de RIS-richtlijn en vraagt nu om uw input op dit voorstel. U kunt tot en met 8 april 2024 reageren.

Raadpleging

De huidige richtlijn voor rivierinformatiediensten (RIS) wordt herzien om het beheer van verkeer en vervoer in de binnenvaart te ondersteunen. De Europese Commissie publiceerde begin 2024 nieuwe regels om de tekortkomingen in het huidige kader aan te pakken, de manier waarop technische normen worden bepaald te stroomlijnen en om rekening te houden met ontwikkelingen binnen de digitalisering. Daarmee moet de herziening zorgen voor veiliger en efficiënter riviervervoer in de EU.

De Commissie vraagt u om feedback te geven op het herziene voorstel. De raadpleging is onder meer relevant voor de binnenvaartsector en (de)centrale overheden, vooral de waterschappen. U kunt tot en met 8 april 2024 reageren via deze website.

Duurzame en slimme mobiliteit

De herziening van de RIS-richtlijn komt voort uit de duurzame en slimme mobiliteitsstrategie, die de Commissie in december 2020 introduceerde. De strategie bestaat uit twee mobiliteitspakketten voor schoner en groener vervoer. Beide voorstellen moeten uiteindelijk bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal om in 2050 een uitstootvermindering van 90% in de transportsector te behalen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Rivierinformatiediensten – herziening van de EU-regels – Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Nieuw voorstel voor een duurzaam en slim Europees vervoersnetwerk – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts