Raadpleging: transnationale samenwerking in het hoger onderwijs

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie vraagt uw mening over een aankomend voorstel voor een Raadsaanbeveling rondom Europese samenwerking in het hoger onderwijs. Hiermee moet de transnationale samenwerking in Europa worden versterkt. U kunt tot en met 17 november reageren.

Grensoverschrijdende samenwerking

De Europese Commissie vraagt om input voor het aankomend voorstel voor een Raadsaanbeveling om Europese, transnationale samenwerking in het hoger onderwijs te versterken en effectiever te maken. Zo hoopt de Commissie dat het hoger onderwijs zijn volledige potentie benut om innovatie, kennis en vaardigheden te stimuleren in de EU. Momenteel zijn er volgens de Commissie obstakels die dit in de weg staan. Een daarvan is dat hogeronderwijsinstellingen moeite hebben om middelen, infrastructuren en diensten te delen op het moment dat zij samenwerken met instellingen over de grens. Decentrale overheden kunnen een rol spelen, door grensoverschrijdende samenwerking te vergemakkelijken. U kunt tot en met 17 november input leveren.  

Actuele problemen tackelen

Het is belangrijk dat er een nauwe samenwerking tussen het hoger onderwijs in de EU plaatsvindt. De onderwijssector heeft de mogelijkheid om samen antwoord te geven op belangrijke vragen die de EU zich momenteel stelt. Zo kan deze samenwerking zowel bijdragen aan het herstel van de EU rondom de coronapandemie, als aan de groene en digitale transities die Europa te wachten staan.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 17 november 2021 reageren op de raadpleging via de website van de Europese Commissie.

Door

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron

Bruggen bouwen voor doeltreffende Europese samenwerking op het gebied van hoger onderwijs – Europese Commissie


Recent Posts