Raadpleging: wat vindt u van een Europese Waterstofbank?

 In Klimaat & Energie

Wat is uw mening over een Europese Waterstofbank? Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een vragenlijst geopend om input voor hun advies richting de Europese instellingen te verzamelen. U kunt tot en met 4 september 2023 reageren.

Raadpleging

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vraagt door middel van een online raadpleging om uw mening over een mogelijke Europese Waterstofbank. De verzamelde input zal worden meegenomen in het advies van de CvdR, zodat de Europese Waterstofbank effectief de lokale en regionale waterstofeconomieën stimuleert. Het advies neemt het voorstel van de Europese Commissie over de Europese Waterstofbank onder de loep en kaart aan wat er nodig is om lokale en regionale overheden te ondersteunen in de ontwikkeling van groene waterstof.

U kunt tot en met 4 september 2023 reageren op de raadpleging via deze website.

Europese Waterstofbank

De Europese Waterstofbank moet private investeringen in de waterstofindustrie stimuleren. Geselecteerde bedrijven krijgen een vastgestelde bijdrage voor elke kilo aan groene waterstof. De Europese Waterstofbank draagt zo bij aan de doelstellingen uit de wet klimaatneutrale industrie, dat in 2030 de vraag naar strategische groene technologieën wil vergroten naar 40%.

De financiering van de Europese Waterstofbank bedraagt 800 miljoen euro en komt uit het EU-Innovatiefonds. Momenteel wordt dit fonds gefinancierd door 450 miljoen emissierechten uit het bestaande EU-emissiehandelssysteem (ETS) voor de periode 2021-2030, goed voor 38 miljard euro aan subsidie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Written Stakeholder Consultation on the opinion on the European Hydrogen Bank – EUSurvey

Meer informatie:

Europese Commissie publiceert plannen om groene industrie te stimuleren – Kenniscentrum Europa Decentraal

Een sterke, industriële concurrentiepositie: Commissie presenteert “Green Deal Industrial Plan” – Huis van de Nederlandse Provincies

1,8 miljard euro voor onder meer drie Nederlandse waterstofprojecten – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts