Alexander van den BoschIPO senior adviseur Europa

Biografie


Alexander van den Bosch heeft meer dan vijftien jaar ervaring in Brussel in de wereld van European public affairs. Voordat hij in april 2018 begon als senior adviseur Europa bij het HNP/IPO heeft Alexander verschillende functies bekleed; zo was hij directeur van de Europese Vereniging van Binnenhavens, EU vertegenwoordiger voor de Provincie Zuid-Holland, EU contactpersoon voor het stedelijk netwerk BrabantStad en assistent/ beleidsmedewerker in het Europees Parlement. Hij studeerde aan het Europacollege te Brugge, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Hij spreekt naast zijn moedertaal Nederlands, ook Engels, Frans, Duits en Pools. Als lobby coördinator geeft Alexander op de prioritaire dossiers: regionaal beleid, landbouwbeleid en energie- en klimaatbeleid samen met de HNP collega’s invulling aan de EU lobby, worden processen inzichtelijk gemaakt, gezamenlijke acties voorbereid en inhoudelijk getoetst met onze achterban en het bestuur.

Loopbaan


2018-heden                       Senior adviseur Europa IPO / lobbycoördinator van de prioritaire EU

                                             dossiers: regionaal beleid, gemeenschappelijk landbouwbeleid en klimaat-

                                             en energiebeleid

 2015-2018                         Directeur van de Europese koepelorganisatie voor Binnenhavens (EFIP)

 2015-2018                         Senior adviseur Industrie- en Energiebeleid bij de Europese organisatie van

                                              Zeehavens (ESPO)

 2009-2015                         EU-vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland

 2006-2009                         EU-vertegenwoordiger van het stedelijk netwerk BrabantStad

 2004-2006                         Persoonlijk medewerker/ beleidsmedewerker in het Europees Parlement

 2003                                   Medewerker acquisitie, Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en 

                                             Luxemburg

 

Contact


T. +32 (0)2 737 99 57
E. vandenbosch@nl-prov.eu