Update Europese industrie strategie

 In Regionale Economie

De Europese Commissie presenteerde op 5 mei 2021 een update van de in maart 2020 gelanceerde Europese Industrie Strategie. De eerder gepresenteerde strategie was vanwege de coronapandemie toe aan een update. De mkb-dimensie vormt de kern van de nieuwe strategie met aangepaste financiële steun en maatregelen zodat mkb’s en start-ups de groene en digitale transitie omarmen.

Interne markt

De update van de strategie bevat nieuwe maatregelen om de veerkracht van de interne markt te versterken. De Commissie stelt verschillende punten voor om de interne markt te beschermen in het geval van verstoringen of crises. Er moet een noodinstrument voor de interne markt komen, als structurele oplossing voor het waarborgen van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten. De Commissie wil eveneens volledige handhaving van de dienstenrichtlijn, zodat lidstaten voldoen aan hun bestaande verplichtingen. Het markttoezicht op producten moet ook versterkt worden. De Commissie wil hiervoor de nationale autoriteiten ondersteunen bij het vergroten van de capaciteit en de digitalisering van productinspecties en gegevensverzameling te intensiveren. Bovendien wil de Commissie aanzienlijke investeringen ter ondersteuning van het mkb mobiliseren, alternatieve geschillenbeslechtingsregelingen ontwerpen en uitvoeren om betalingsachterstanden aan mkb’s aan te pakken en maatregelen te nemen om solvabiliteitsrisico’s voor mkb’s aan te pakken.

Strategische onafhankelijkheden

De Commissie stelt in de update plannen voor om verschillende strategische afhankelijkheden te analyseren en aan te pakken. Resultaten van zes diepgaande evaluaties m.b.t. grondstoffen, batterijen, farmaceutische ingrediënten, waterstof, halfgeleiders en cloud- en geavanceerde technologieën worden gepresenteerd, om meer inzicht te geven in de oorsprong van strategische afhankelijkheden en hun impact. Daarnaast wil de Commissie inspanningen van de lidstaten steunen om openbare middelen te bundelen via belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI’s) op gebieden waar de markt alleen niet kan zorgen voor baanbrekende innovatie, mogelijk met steun uit de EU-begroting.

De Commissie wil eveneens nieuwe industriële allianties ondersteunen op strategische gebieden waar zij het beste instrument zijn om ontwikkelingen te versnellen waar dat anders niet zou gebeuren. De Commissie wil industriële allianties ondersteunen die particuliere investeerders aantrekken voor nieuwe zakelijke partnerschappen en modellen. Ze moeten daarnaast ook een potentieel hebben voor innovatie en het creëren van hoogwaardige banen. De Commissie presenteert in de update de alliantie voor processoren en halfgeleidertechnologieën en de alliantie voor industriële data, edge en cloud en overweegt eveneens een alliantie voor ruimtelanceerinrichtingen en een emissievrije luchtvaart.

Versnellen groene en digitale transitie

Een aantal nieuwe maatregelen zijn gelanceerd om de groene en digitale transitie te versnellen. De coronapandemie heeft de Commissie er verder van overtuigd dat de transitie in Europa veel sneller moet gaan. De Commissie gaat, waar nodig, samen met de industrie, de overheid en andere belanghebbenden transitiepaden co-creëren, beginnend met toerisme en energie-intensieve industrieën. Er wordt een coherent regelgevingskader samengesteld om de doelstellingen van Europa’s digitale decennium en de ‘Fit for 55′-ambities te verwezenlijken. De Commissie stelt eveneens voor om mkb’s te voorzien van duurzaamheidsadviseurs en om datagestuurde bedrijfsmodellen te ondersteunen, om het meeste uit de groene en digitale transities te halen. Investeringen in bijscholing ter ondersteuning van de groene en digitale transitie behoort ook tot de maatregelen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

De industriestrategie 2020 actualiseren – Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Commissie publiceert industrie- en MKB strategie – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts