Vierde burgerpanel Toekomst van Europa stelt conclusies op in Maastricht

 In Geen onderdeel van een categorie

Het vierde burgerpanel, “EU in de wereld/migratie”, van de Conferentie over de Toekomst van Europa heeft zijn laatste bijeenkomst gehouden in Maastricht. De conclusies benadrukken een sterke positie van decentrale overheden rondom strategische autonomie, Europese waarden en migratie.

Strategische autonomie, Europese waarden en migratie

De laatste plenaire zitting van het vierde burgerpanel van de Conferentie over de Toekomst van Europa – het panel “EU in de wereld/migratie” – vond op 11-13 februari 2022 plaats in Maastricht. De plenaire zitting werd georganiseerd door het European Institute of Public Administration en Studio Europa Maastricht. In de conclusies van deze laatste zitting, roepen bijna 200 Europese burgers op tot meer strategische autonomie, de promotie van Europese waarden en een betere migratiebeleid. Ze benadrukken de rol die decentrale overheden hierin kunnen spelen:

  • Om de strategische autonomie van de EU te verbeteren, moet de productie van Europese goederen en diensten beter worden ondersteund. Dit kan onder meer met structureel en regionaal beleid. Regionalisatie van productieprocessen kan tevens bijdragen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van deze producten en diensten.
  • De EU moet dichterbij de burger komen, door de banden met de maatschappij en lokale instituten en autoriteiten aan te halen. Zo wordt de EU transparanter en bereikbaarder.
  • De EU moet burgerparticipatie rondom Europees beleid in alle overheidslagen promoten. Lokale conferenties kunnen een manier zijn om dit te faciliteren.
  • Europees migratiebeleid moet de coöperatie met regionale overheden, Ngo’s en politici incorporeren, om de efficiëntie van het beleid te verbeteren.
  • Het inwonersaantal van een leefomgeving mag maximaal uit 30% niet-Europese migranten bestaan. Dit moet de acceptatie van de lokale bevolking voor migratie en de integratie van de migranten zelf ten goede komen.

Context en vervolg

De Conferentie over de Toekomst van Europa geeft burgers de gelegenheid om de discussie aan te gaan over hoe de EU toekomstige uitdagingen moet aanpakken. In totaal zijn er vier Europese burgerpanels waarin burgers hun ideeën kunnen delen:

  1. Sterke economie, sociale rechtvaardigheid en banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie
  2. Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid
  3. Klimaatverandering, milieu/gezondheid
  4. EU in de wereld/migratie

Elk burgerpanel bestaat uit zo’n 200 Europese burgers en houdt meerdere plenaire zittingen. Tijdens de laatste plenaire zitting komt een panel bijeen om conclusies op te stellen. Door de coronapandemie hebben de panels niet in de oorspronkelijke volgorde kunnen plaatsvinden. Het tweede en derde, Europese burgerpanel hebben hun conclusies al aangeleverd. Zij zijn op 21 en 22 januari 2022 hierover in gesprek gegaan met de Europese instellingen, tijdens een van de plenaire vergaderingen van de Conferentie.

Het vierde burgerpanel heeft nu ook zijn aanbevelingen opgesteld, in Maastricht. Het eerste panel zal met conclusies komen tijdens zijn laatste plenaire zitting, op 25-27 februari 2022 in Dublin. De beide panels zullen hun aanbevelingen gezamenlijk met de EU bespreken tijdens de volgende plenaire vergadering van de Conferentie. Deze zal plaatsvinden in Straatsburg, op 11 en 12 maart 2022. In het voorjaar van 2022 verschijnt er een eindrapport over de uitkomsten van deze plenaire vergaderingen, waaraan het Parlement, de Commissie en de Raad zich geëngageerd hebben.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Future of Europe: Panel recommendations on EU in the world and migration – Europees Parlement

Meer informatie

European Citizens’ Panels – Conferentie over de Toekomst van Europa

Conference on the Future of Europe: Citizens’ Panel delivers recommendations – Europees Parlement

Burgerpanel Toekomst van Europa pleit voor duurzaamheid en gezondheid – Huis van de Nederlandse Provincies

Conference on the Future of Europe: citizens’ recommendations debated in Plenary  – Europees Parlement


Recent Posts