Vijf Nederlandse projecten onder LIFE-programma goedgekeurd

 In Circulaire Economie, Klimaat & Energie

De Europese Commissie heeft 290 miljoen euro financiering voor 132 nieuwe projecten uit 2020 binnen het LIFE-programma goedgekeurd, waaronder vijf Nederlandse projecten. De projecten moeten bijdragen aan een klimaatneutraal Europa, biodiversiteit en een herstelplan voor de EU na COVID-19.

Duurzame en klimaatneutrale innovaties

De Europese Commissie heeft door middel van een investeringspakket van 290 miljoen euro maar liefst 132 nieuwe projecten uit 2020 binnen het LIFE-programma goedgekeurd. De projecten moeten bijdragen aan het bevorderen van klimaatneutraliteit, biodiversiteit en het herstel van Europa. Vijf projecten komen uit Nederland en worden (deels) door decentrale overheden aangestuurd:

  • Het project LIFE CarbonGreen zoekt naar oplossingen voor het recyclen van met koolstof (CFRP) of glasvezels (GFRP) versterkte polymeercomposieten uit auto-, lucht- en windenergiecomponenten. Dit moet tot minder uitstoot leiden en een economisch haalbare oplossing bieden voor het groeiend aantal afgedankte windmolenwieken.
  • Om de bouwsector voor sociale woningen te verduurzamen, zet het project LIFE-hout in de woningbouw zich in voor innovaties bij het gebruik van hout in woningen. Dit moet de overgang naar een koolstofarme economie helpen en vervuiling verminderen. Het project hoopt in 2026 bijna 15.000 sociale, houten woningen te bouwen in Nederland.
  • De stad Groningen wil het Damsterplein beter bestendig maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het project LIFE COOL SQUARE zal het Damsterplein beschermen tegen extreme droogte en overstromingen, door bestrating te verwijderen, regenwater op te vangen, het rioleringssysteem aan te passen en meer groen te planten.
  • Elk jaar wordt ongeveer één miljoen ton aan vruchtbare landbouwgrond als afval verwijderd. De provincie Gelderland wil deze ‘afvalgrond’ gaan gebruiken om zandige landbouwbodems te verreiken, die door langdurige droogtes in Nederland steeds vaker voorkomen. Dit project, LIFE CO2SAND, moet naar verwachting 70 Nederlandse landbouwbedrijven bedienen.
  • Met het project LIFE-NEW-HYTS wil de provincie Utrecht kijken welke mogelijkheden er zijn voor de lokale productie, distributie en het gebruik van groene waterstofmotoren voor het wegvervoer. Met dit project hoopt de provincie het gebruik van groene waterstof in het vervoer in de Utrechtse regio – maar ook elders in Europa – te versnellen.

Daarbij zal Nederland ook deelnemen aan een transnationaal programma met België, Duitsland, Ierland en Polen. Dit project, LIFE MULTI PEAT, wil de koolstofputfunctie van aangetaste veengebieden herstellen en zo bijdragen aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Daarbij wil dit project het grondwaterpeil verhogen en zal het zich focussen op het in stand houden van beschermde soorten en habitatten.

Van programmaperiode 2014-2020 naar 2021-2027

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument voor Europese milieu- en klimaatactie. Elk jaar doet het LIFE-programma een oproep voor projectvoorstellen (call for proposals) die binnen een bepaalde programmaperiode worden gelanceerd. In de programmaperiode 2014-2020 stonden twee sub-programma’s centraal: milieu en klimaatverandering. De huidige 132 goedgekeurde projecten komen voort uit de call for proposals 2020. Deze projecten worden vanaf 2022 gefinancierd. In 2021 is de nieuwe programmaperiode voor 2021-2027 van start gegaan. Hiervoor is een budget van maar liefst 5,4 miljard euro vrijgemaakt. De eerste call for proposals voor deze programmaperiode werd gedaan in juli 2021, onder vier nieuwe sub-programma’s: natuur en biodiversiteit; circulaire economie en levenskwaliteit; klimaatmitigatie- en adaptatie; en de transitie naar schone energie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

LIFE-programma: meer dan € 290 miljoen aan EU-financiering voor natuur-, milieu- en klimaatactieprojecten – Europese Commissie

Meer informatie:

Bijlage* LIFE-programma: korte samenvattingen van projecten die voortvloeien uit de oproep tot het indienen van voorstellen voor 2020 in het kader van LIFE 2020 – Europese Commissie

Sustainable recycling of (Carbon) Fibre Composites and biomass waste to valued added CarbonGreen products – Europese Commissie

Increase the use of timber in the Dutch and Danish social housing sector for green growth and a circular EU economy – Europese Commissie

Damsterplein, the coolest square in town – Europese Commissie

Increasing climate resilience and carbon sink of sandy soils on agricultural land – Europese Commissie

LIFE NEW HYTS: reNEWable green Hydrogen for TranSport – Europese Commissie

Multi-stakeholder Landscape and Technical Innovation leading to Peatland Ecosystem Restoration – Europese Commissie

Call for Proposals 2021 – Europese Commissie

Oproep voor nieuwe projectvoorstellen LIFE-programma 2020 – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts