Voorzitter Raad komt met compromisvoorstel MFK

 In Geen onderdeel van een categorie

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, presenteerde op vrijdag 10 juli 2020 een nieuw voorstel voor het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 van € 1.074 biljoen. Het nieuwe voorstel wordt door staatshoofden en regeringsleiders besproken op de aankomende Europese top van 17 en 18 juli, waar het doel is om een MFK akkoord te bereiken.

Compromisvoorstel

Het voorstel van voorzitter Michel is een compromis (€ 26 miljard minder dan het plan dat de Europese Commissie in mei heeft opgesteld), nadat eerdere onderhandelingen niet tot een akkoord leidden. Het betreft een kleiner budgetpakket – om de verdeeldheid tussen de EU-leiders te overbruggen. Michel houdt wel vast aan een plan voor 500 miljard euro aan subsidies voor economisch herstel, waarin EU-landen worden opgeroepen een ongekende hoeveelheid gezamenlijke schuld op zich te nemen na de coronacrisis.

Kleiner budget

De kleinere omvang van het nieuwe budget lijkt het gevolg te zijn van klachten van de ‘zuinige vier’ (Oostenrijk, Denemarken, Nederland en Zweden) die vonden dat het eerder voorgestelde budget te groot was. De gevolgen hiervan zijn bezuinigingen op Europese programma’s voor bijvoorbeeld onderzoek. De landbouwprogramma’s en cohesiefondsen worden door Michel niet stopgezet, om de regionale economische ontwikkeling te bevorderen.

De Europese Commissie wilde de veelbesproken kortingen, waar onder andere Nederland voordeel bij heeft, in hun eerdere voorstellen afschaffen om het gat in de begroting na de brexit te dichten. In het nieuwe MFK stelt Michel voor de kortingen te behouden.

Herstelfondsen

Michel hield vast aan het voorstel van de Europese Commissie voor een herstelfonds van 750 miljard euro, bestaande uit 500 miljard euro aan subsidies en 250 miljard euro aan leningen, om de gevolgen van de coronaviruscrisis aan te pakken.

Investeringen

Michel stelt voor om minstens 30% van alle middelen te investeren in klimaat-gerelateerde projecten. Hieruit blijkt dat klimaattransitie nog steeds de belangrijkste prioriteit zal zijn voor de komende 7 jaar.

Digitalisering moet eveneens een grote rol vervullen, met bevestigde verhogingen voor het Digital Europe programme en de Connecting Europe Facility. Cohesiefondsen (met name EFRO) moeten bijdragen aan deze digitale doelstellingen.

Bron:

MFF proposal, Europese Raad

Meer informatie:

Europees herstelplan: Next Generation EU, Huis van de Nederlandse Provincies
Commissie komt met nieuw MFK voorstel, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts