Voorzitters wisselen in het Comité van de Regio’s en Tsjechië wordt voorzitter van de Raad

 In Geen onderdeel van een categorie

Met ingang van 1 juli 2022 is een en ander veranderd in de Europese Unie. Zo zijn de voorzitters gewisseld in het Europees Comité van de Regio’s en heeft Frankrijk het stokje aan Tsjechië overgedragen voor het voorzitterschap van de Raad van de EU. Wat houden deze wisselingen in?

Comité van de Regio’s

Per 1 juli 2022 heeft de Nederlandse delegatie van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) een nieuwe voorzitter. De programmaperiode van het CvdR loopt vijf jaar, de huidige van 2020-2025. Na tweeëneenhalf jaar wisselen de voorzitters van de delegaties.

Ellen Nauta, burgemeester van de gemeente Hof van Twente, heeft het voorzitterschap van de Nederlandse delegatie van het CvdR overgedragen aan Michiel Rijsberman, gedeputeerde in de provincie Flevoland. De Nederlandse delegatie van het CvdR bestaat uit twaalf vaste leden en twaalf plaatsvervangende leden. De ene helft zijn gemeentelijke en de andere helft provinciale bestuurders. Het voorzitterschap tijdens een programmaperiode kent dezelfde verdeling: zowel een gemeentelijke als een provinciale bestuurder zijn voorzitter. De wisseling vond plaats op het Huis van de Nederlandse Provincies. Ellen Nauta werd door de delegatie bedankt voor haar krachtige voorzitterschap, vooral tijdens de COVID-19 pandemie. Wij wensen Michiel Rijsberman veel succes!

De voorzitter van het CvdR is eveneens op 1 juli 2022 gewisseld. Apostolos Tzitzikostas, gouverneur van Centraal-Macedonië in Griekenland, was afgelopen tweeëneenhalf jaar voorzitter van het CvdR en wordt nu de eerste vicevoorzitter van het CvdR. Vasco Alves Cordeiro, lid van het regionale parlement van de Azoren in Portugal, is verkozen tot nieuwe voorzitter. Daarmee is Cordeiro de eerste Portugese voorzitter van het CvdR en de enige voorzitter van een EU-instelling die uit een ultraperifere regio van de EU komt. Cordeiro zei in zijn toespraak dat zijn voorzitterschap zich zal kenmerken door democratische waarden, het respecteren van de rechtstaat, het cohesiebeleid en de wederopbouw van Oekraïne. Hij gaf daarbij aan zich sterk te willen maken voor de uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa, die oproepen tot een Verdragswijziging om de EU democratischer te maken en regio’s een sterkere stem te geven.

Tsjechië nieuwe voorzitter

Tsjechië is van 1 juli 2022 tot 1 januari 2030 de nieuwe voorzitter van de Raad van de EU. Elk halfjaar bekleed een andere EU-lidstaat het voorzitterschap van de Raad. Hiermee volgt Tsjechië Frankrijk op. De Tsjechen maakten eerder hun prioriteiten voor komend halfjaar bekend: een veerkrachtige interne markt; een veilig Europa; klimaatbescherming en volksgezondheid; cohesie en solidariteit; en, een slim en creatief Europa.

Op 30 juni 2022 gaf Ivan Bartoš, de Tsjechische minister van Regionale Ontwikkeling, een toespraak in het CvdR. Hij zei dat de oorlog in Oekraïne topprioriteit is geworden, met name de vluchtelingenstroom die bepaalde regio’s van de EU zwaar treft. Het daarop aansluitende gevaar voor energiearmoede is volgens Bartoš een groot probleem voor de EU. Verder wordt de strijd tegen nepnieuws en cyberaanvallen een belangrijke prioriteit.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Vasco Alves Cordeiro verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s  – Europees Comité van de Regio’s   

Meer informatie:

Czech Presidency puts focus on regions and cities’ challenges and responses to crisis – Europees Comité van de Regio’s

Tsjechisch voorzitterschap in de Raad van de EU: wat zijn de hoofdprioriteiten? – Huis van de Nederlandse Provincies 


Recent Posts