6,9 miljard euro voor derde grensoverschrijdend en Europees waterstofproject

 In Klimaat & Energie

Het grensoverschrijdende, Europese waterstofproject “IPCEI Hy2Infra” kan op maximaal 6,9 miljard euro aan overheidsfinanciering rekenen. Hieraan heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven. Aan het project doen zeven lidstaten mee, waaronder Nederland.

Waterstofinfrastructuur

De Europese Commissie heeft een “belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang” (IPCEI) goedgekeurd, genaamd “IPCEI Hy2Infra”, het betreft de waterstofinfrastructuur en de waterstoftoepassingen in de industrie. Het project kan, op grond van de staatssteunregels, op maximaal 6,9 miljard euro aan financiering rekening. Het project wordt door 32 bedrijven uit zeven lidstaten geleid.

In juli 2022 werd het eerste waterstof-IPCEI voor 5,4 miljard euro goedgekeurd, genaamd “IPCEI Hy2Tech”, waar een Nederlands bedrijf aan deelneemt. Daar kwam in september 2022 “IPCEI Hy2Use” van 5,2 miljard euro bij, waar maar liefst zeven Nederlandse bedrijven aan meedoen. De eerste waterstof-IPCEI focust zich voornamelijk op de toepassingen van waterstof voor mobiliteit, de tweede IPCEI op het bouwen van een waterstofinfrastructuur.

Inmiddels is er het derde waterstof-IPCEI goedgekeurd. De “IPCEI Hy2Infra” richt zich op vier brede onderdelen van de waterstofketen: de uitrol van 3,2 GW aan grootschalige elektrolyse-installaties; de uitrol van 2.700 km aan pijpleidingen voor de transmissie en distributie van waterstof; de ontwikkeling van waterstofopslaginstallaties van minstens 370 GWh; en de bouw van terminals voor 6.000 ton vloeibare, organisatie waterstofdragers (LOHC’s) per jaar. Verder wil het derde waterstof-IPCEI samenwerking op het gebied van interoperabiliteit en gemeenschappelijke normen, om te voorkomen dat er barrières ontstaan voor een EU-brede waterstofinfrastructuur. Het IPCEI wil dit onder meer doen door regionale waterstofclusters te bevorderen.

Een van de 32 deelnemende bedrijven, is het Rotterdamse bedrijf Koninklijke Vopak N.V., een dienstverlener in tankopslag met een wereldwijd netwerk van tankterminals. Het bedrijf zal zich richten op de bouw van terminals voor de afhandeling van LOHC’s. Verder werken de deelnemers nauw samen met een heleboel partners, waaronder kennisinstellingen en ondernemingen uit heel Europa.

IPCEI

Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project met meerdere Europese bedrijven en instellingen, dat bijdraagt aan strategische Europese doelen. Lidstaten zetten een IPCEI op, met goedkeuring van de Commissie, en kunnen de projecten uit het IPCEI meer staatsteun geven dan gebruikelijk.

Door samen te werken, kunnen er schaalvoordelen worden behaald die een lidstaat individueel niet kan bereiken. Dit geeft een impuls aan het concurrentievermogen van de EU. Een van de voorwaardes voor het deelnemen aan een IPCEI, is dat de opgedane kennis breed wordt gedeeld. Ook moet het IPCEI banen voort brengen. Hiermee kunnen deelnemende ondernemingen een belangrijke rol in de regio vervullen, voor zowel de arbeidsmarkt, als de kennisinstellingen en andere onderzoeksinstituten of bedrijven.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie verleent goedkeuring voor 6,9 miljard euro aan staatssteun van zeven EU-landen voor het derde belangrijk waterstofproject van gemeenschappelijk Europees belang – Europese Commissie

Meer informatie:

5,2 miljard euro voor tweede grensoverschrijdende waterstofproject – Huis van de Nederlandse Provincies

5,4 miljard euro voor grensoverschrijdend waterstofproject – Huis van de Nederlandse Provincies

Important Project of Common European Interest (IPCEI) – Rijksvoorlichtingendienst 


Recent Posts