EU doet oproep: 4 miljard euro beschikbaar voor innovatieve energieprojecten

 In Klimaat & Energie

De Europese Commissie stelt 4 miljard euro beschikbaar voor Europese projecten rondom innovatieve en koolstofarme technologieën. Meerdere Nederlandse projecten werden geselecteerd in eerdere, soortgelijke investeringsronden. Projecten kunnen tot 9 april 2024 worden aangemeld.

Innovatieve en koolstofarme technologieën

De Europese Commissie heeft een oproep geopend voor grootschalige, middelgrote én kleinschalige Europese projecten die innovatieve en koolstofarme technologieën ontwikkelen. Hiervoor wordt 4 miljard euro beschikbaar gesteld via het EU-Innovatiefonds. Uiteindelijk moeten deze projecten voor schone innovaties de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen verminderen en de groene energietransitie versnellen. Daarmee dragen ze bij aan de doelstellingen van het REPowerEU-plan.

Eerder werden er drie rondes voor grootschalige en drie rondes voor kleinschalige energieprojecten geopend, met budgetten variërend van 100 miljoen euro tot 3 miljard euro. Meerdere Nederlandse projecten werden hiervoor geselecteerd. De huidige oproep van 4 miljard euro kent het hoogste budget ooit. De 4 miljard euro wordt verdeeld over projecten die vallen onder een van de volgende vijf categorieën:

  • Grootschalige, algemene decarbonisatie, met een budget van 1,7 miljard euro. Deze categorie beslaat grootschalige, innovatieve energieprojecten van meer dan 100 miljoen euro.
  • Middelgrote, algemene decarbonisatie, met een budget van 500 miljoen euro. Deze categorie beslaat middelgrote, innovatieve energieprojecten van 20 tot 100 miljoen euro.
  • Kleinschalige, algemene decarbonisatie, met een budget van 200 miljoen euro. Deze categorie beslaat kleinschalige, innovatieve energieprojecten van 2,5 tot 20 miljoen euro.
  • Productie van schone technologie, met een budget van 2,5 miljoen euro, gericht op de productie van hernieuwbare energie, energie- en koolstofopslag, warmtepompen en waterstof.
  • Proefprojecten, met een budget van 2,5 miljoen euro, gericht op verregaande decarbonisatie.

De deadline voor het aanmelden van projecten loopt tot en met 9 april 2024 via deze website. In het vierde kwartaal van 2024 worden de geselecteerde projecten bekend gemaakt. Op 7 december 2023 organiseert het Europees uitvoerend agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA) samen met het directoraat-generaal (DG) Klimaat van de Europese Commissie een online informatiedag voor geïnteresseerden over deze nieuwe investeringsronde.

EU-innovatiefonds

Het EU-innovatiefonds biedt overheden en bedrijven de juiste financiële stimulansen om te investeren in innovatieve koolstofarme technologieën en Europese bedrijven technologische wereldleiders te laten worden. Momenteel wordt het fonds gefinancierd door 450 miljoen emissierechten uit het bestaande EU-emissiehandelssysteem (ETS) voor de periode 2021-2030, wat goed is voor 38 miljard euro aan subsidie. Hiermee worden de investeringsrondes gefinancierd.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie opent oproep tot het indienen van voorstellen voor nettonultechnologieën in het kader van het innovatiefonds, met een budget van 4 miljard euro – Europese Commissie

Meer informatie:

Funding & tender opportunities | Innovation Fund – Europese Commissie

Innovation Fund 2023 Call Info Day – Europese Commissie

EU stelt 3 miljard euro beschikbaar voor innovatieve energieprojecten – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts