EU stelt 3 miljard euro beschikbaar voor innovatieve energieprojecten

 In Klimaat & Energie

De Europese Commissie stelt 3 miljard beschikbaar voor grootschalige Europese projecten rondom innovatieve en koolstofarme technologieën. Meerdere Nederlandse projecten werden geselecteerd in eerdere, soortgelijke investeringsronden. Projecten kunnen tot 16 maart 2023 worden aangemeld.

Innovatieve en koolstofarme technologieën

De Europese Commissie heeft de derde ronde geopend voor grootschalige Europese projecten die innovatieve en koolstofarme technologieën ontwikkelen. Hiervoor wordt 3 miljard euro beschikbaar gesteld via het EU-Innovatiefonds. Uiteindelijk moeten deze projecten voor schone innovaties bijdragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en daarmee de doelstellingen van het REPowerEU-plan.

De 3 miljard euro wordt verdeeld over projecten die vallen onder een van de volgende vier categorieën:

  • Algemene decarbonisatie, met een budget van 1 miljard euro. Deze categorie beslaat innovatieve projecten op het gebied van hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, alternatieven voor koolstofintensieve producten en energie- en koolstofopslag.
  • Innovatieve elektrificatie van de industrie en waterstof, met een budget van 1 miljard euro. Projecten hierbinnen kijken naar elektrificatiemethoden om fossiele brandstoffen te vervangen in de industrie en in de productie van waterstof.
  • Productie van schone technologieën, met een budget van 0,7 miljard euro. Binnen deze categorie wordt gekeken naar innovatieve projecten die zich bezig houden met fabricatie van onderdelen en eindapparatuur voor halfgeleiders, brandstofcellen, hernieuwbare energie, energieopslag en warmtepompen.
  • Middelgrote proefprojecten, met een budget van 0,3 miljard euro. Dit budget is voor projecten die zeer innovatief zijn, met baanbrekende technologieën, maar er wordt niet van verwacht dat ze op grote schaal zich kunnen demonstreren of commercieel worden geproduceerd, zoals bij de andere, grootschalige projecten wel de bedoeling is.

De deadline voor het aanmelden van projecten loopt tot en met 16 maart 2023 via deze website. In het tweede kwartaal van 2023 worden de geselecteerde projecten bekend gemaakt. Op 30 november 2022 organiseert het Europees uitvoerend agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA) samen met het directoraat-generaal (DG) Klimaat van de Europese Commissie een online informatiedag voor geïnteresseerden over deze nieuwe investeringsronde.

Al eerder werden twee soortgelijke rondes geopend: in april 2022 werd er 1,1 miljard euro uitgereikt aan dergelijke projecten, in juli 2022 zelfs 1,8 miljard euro. Bij de tweede ronde werden er drie Nederlandse waterstofprojecten geselecteerd, die eind 2022 subsidies zullen ontvangen.

EU-Innovatiefonds

Het EU-innovatiefonds biedt overheden en bedrijven de juiste financiële stimulansen om te investeren in innovatieve koolstofarme technologieën en Europese bedrijven technologische wereldleiders te laten worden. Momenteel wordt het fonds gefinancierd door 450 miljoen emissierechten uit het bestaande EU-emissiehandelssysteem (ETS) voor de periode 2021-2030, wat goed is voor 38 miljard euro aan subsidie. Hiermee worden de investeringsrondes gefinancierd.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie investeert drie miljard euro in innovatieve projecten voor schone technologie om REPowerEU te verwezenlijken en Europa sneller onafhankelijk van Russische fossiele brandstoffen te maken – Europese Commissie

Meer informatie:

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies

EU reikt 1,1 miljard euro uit aan projecten voor emissiereductie en opent tweede ronde – Huis van de Nederlandse Provincies

1,8 miljard euro voor onder meer drie Nederlandse waterstofprojecten – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts