Wanneer

13 juli 2023    
10:00 - 12:00

De Europese bodemgezondheidswet | 13 juli 2023

Wat kunnen regio’s verwachten van de nieuwe, Europese bodemgezondheidswet? Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) neemt u op 13 juli 2023 mee in de nieuwe Europese wet voor bodemgezondheid, die op 5 juli 2023 is gepresenteerd door de Europese Commissie.

Evenement

Op 13 juli 2023 zal de Europese Commissie de nieuwe, Europese bodemgezondheidswet presenteren. Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) organiseert daarom op die dag een infosessie over de nieuwe bodemgezondheidswet: wat mogen we verwachten en wat zal de impact hiervan zijn op de regio’s, zoals Vlaanderen? Ook zal de infosessie stilstaan bij het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de EU voor de tweede helft van 2023: wat worden de prioriteiten rondom energie, klimaat en milieu?

Ondanks dat de infosessie zich primair richt op Vlaanderen, is het voor Nederlandse decentrale overheden waardevol om aanwezig te zijn, aangezien de sessie inzicht biedt in de regionale impact van de nieuwe wet. De Nederlandse provincies uitten al eerder hun zorgen over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van een toekomstige bodemstrategie. De Nederlandse bodem is namelijk sterk vervuild. Daarmee is het maar de vraag of we aan de geplande doelstellingen kunnen voldoen. Dit betreft onder meer de definities die we hanteren. Wat is een vitale bodem en welke parameters horen hierbij?

Aanmelden

De infosessie vindt fysiek plaats bij de Vlaamse overheid in België (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel). Het evenement duurt van 10:00 – 12:00. De voertaal is Nederlands. U kunt zich inschrijven via deze website.

Europese bodemgezondheidswet

De nieuwe Europese bodemgezondheidswet die op 5 juli 2023 is gepubliceerd, is onderdeel van de bredere Europese Bodemstrategie uit 2021, die voorschrijft dat tegen 2030 maar liefst 75% van de bodem in Europa gezond is en in 2050, de bodemverontreiniging tot nul is teruggebracht.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

De Europese bodemgezondheidswet: kansen en uitdagingen voor Vlaanderen – VLEVA

Meer informatie:

Provincies geven gezamenlijk input op de nieuwe Europese bodemgezondheidswet – Huis van de Nederlandse Provincies