Wanneer

26 oktober 2023    
13:00 - 16:30

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert op 26 oktober 2023 een bijeenkomst over Europese subsidieaanvragen voor projecten rondom mobiliteit. Start u een project rondom duurzame mobiliteit of beter openbaar vervoer en kunt u subsidie gebruiken? Meld u dan nu aan!

Informatiebijeenkomst

Op 26 oktober 2023 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden voor Nederlandse (decentrale) overheden en het bedrijfsleven om een Europese subsidie aan te vragen voor infrastructuurprojecten.

De EU stelt in het kader van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) middelen uit het Connecting Europe Facility (CEF) fonds beschikbaar voor het verbeteren van havens, spoorwegen, wegvervoer, verkeersmanagement, laadpunten voor waterstof of elektriciteit, openbaar vervoer en nog veel meer. De subsidieoproep opent deze september. Het RVO neemt u mee in de vereisten voor een succesvolle subsidie aanvraag. Het hele programma vindt u hier.

Het evenement is op 26 oktober 2023 en duurt van 13:00 tot 16:30, met een netwerkborrel ter afsluiting, en vindt plaats in Utrecht, bij Space to Create (Stationsplein 90, 3511 ED Utrecht, Nederland). U kunt zich aanmelden via de website van het RVO.

Trans-Europees Transportnetwerk

Het TEN-T netwerk is een onderling verbonden infrastructuur voor lucht, weg, spoor en scheepvaart, die steden verbindt met havens, luchthavens en spoorterminals. Deze verordening is gekoppeld aan de Connecting Europe Facility (CEF). Dit EU-fonds helpt lidstaten en regio’s om de TEN-T doelen te realiseren. Een efficiënt vervoerssysteem is essentieel voor de sociale en economische ontwikkeling van de Europese Unie. Mobiliteit is de sleutel om een Europese interne markt te creëren voor de bevolking, goederen, services en kapitaal. Het Europees vervoersnetwerk moet daarbij efficiënt zijn, met een hoge connectiviteit van alle Europese regio’s, rekening houdend met de externaliteiten van transport. Het complete TEN-T netwerk dient in 2050 operationeel te zijn.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Informatiebijeenkomst CEF Transport Call 2023 – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland