Overheidsbrede aanpak cruciaal in verbeteren digitale vaardigheden van Europeanen

 In Digitalisering, Regionale Economie

Digitale vaardigheden vormen de basis van een goedwerkende en toekomstbestendige economie. Om Europeanen uit te rusten met de juiste kennis, is een overheidsbrede aanpak echter onmisbaar, aldus de Europese Commissie. Ze heeft een enorme impuls in digitaal vaardighedenonderwijs voorgesteld.

Digitale vaardigheden

Om de digitale vaardigheden van Europese burgers verder te ontwikkelen, heeft de Europese Commissie twee voorstellen gedaan om de juiste randvoorwaarden te creëren voor succesvol digitaal onderwijs en om het aanbod van digitale vaardigheden in het onderwijs te verbeteren. De Commissie geeft aan dat ondanks de gecombineerde inspanningen van de lidstaten rondom digitale vaardighedenonderwijs, er nog geen systematische digitale transformatie in het onderwijs en binnen opleidingen heeft plaatsgevonden. Daarom pleit de Commissie voor een overheidsbrede aanpak om de digitale vaardigheden te verbeteren, zodat het niet slechts de bevoegdheid van afzonderlijke ministeries is.

De Commissie stelt voor dat lidstaten een nationale strategie optuigen om digitaal vaardighedenonderwijs te verbeteren en dat ze, in samenspraak met de medeoverheden en andere stakeholders, een coherent kader creëren voor investeringen in digitale middelen en infrastructuur. Decentrale overheden zullen binnen het voorstel van de Commissie dus een belangrijkere rol spelen in verbeteren en aanleren van digitale vaardigheden. Daarbij wil de Commissie ook dat elke lidstaat een gedetailleerde analyse uitvoert van zijn huidige beroepsbevolking, om de belangrijkste gaten in digitale vaardigheden te identificeren en gerichte trainingsmogelijkheden aan te bieden.

Arbeidsmarkttekorten

In een economie die steeds meer draait om digitale toepassingen en technologieën en waarbij de wens naar strategische autonomie groeit, is er een grote vraag naar arbeidskrachten die over digitale vaardigheden beschikken. Meer dan driekwart van de Europese bedrijven kampt echter met arbeidstekorten. Zowel bedrijven als regio’s en steden merken het effect hiervan. Werkgevers, van grote chipfabrikanten tot het mkb, worden geconfronteerd met een grote arbeidstekorten, waardoor de productie of dienstverlening soms niet kan worden opgeschaald. Plattelandsregio’s hebben op hun beurt moeite met het aantrekken en behouden van een goedgeschoolde beroepsbevolking, waardoor bedrijven hier minder makkelijk settelen.

Om werknemers en werkgevers makkelijker aan elkaar te koppelen, stelt de Commissie een pilot voor inzake een eerste Europese certificaat voor digitale vaardigheden. Door het certificaat is het voor elke burger en werkgever inzichtelijk over welke vaardigheden iemand beschikt. Dit moet het makkelijker maken de juiste mensen te vinden. Momenteel loopt er een proef met dit certificeringssysteem, waarvan we de resultaten eind 2023 kunnen verwachten.   

Europees Jaar van de Vaardigheden

Het jaar 2023 is het “Europees Jaar van de Vaardigheden”, een initiatief van de Commissie om een urgent thema extra in het spotlicht te zetten. Door 2023 tot Europees Jaar van de Vaardigheden te bestempelen, hoopt de EU samen met onder meer (decentrale) overheden, sociale partners, de industrie en het kennisveld een impuls te geven aan de (digitale) vaardigheden van miljoenen Europeanen.

Ondanks dat er obstakels zijn, doet Nederland het in vergelijking met andere Europese landen al erg goed op het gebied van digitale vaardigheden. Zo zijn we het derde best presenterende land op het gebied van de digitale transformatie in de EU. Bijna 80% van de Nederlanders beschikt over digitale basisvaardigheden, waarmee het streefdoel voor 2030 al nagenoeg is gehaald. Dat is de uitkomst van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) 2022, die elk jaar de EU lidstaten rangschikt op basis van hun niveau van digitalisering en relatieve vooruitgang in de afgelopen vijf jaar.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie roept op tot enorme impuls voor digitaal onderwijs en digitale vaardigheden – Europese Commissie

Meer informatie:

Negen pijlers om het concurrentievermogen van de EU te versterken – Huis van de Nederlandse Provincies

154e plenaire sessie van het Comité van de Regio’s: cohesiebeleid, duurzame pesticiden en vaardigheden in plattelandsregio’s – Huis van de Nederlandse Provincies

2023: het Europees Jaar van de Vaardigheden – Huis van de Nederlandse Provincies

Nederland blijft digitale koploper van de EU – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts