Pact voor vaardigheden goed voor bij- en omscholing van bijna twee miljoen Europeanen

 In Regionale Economie

Het Europese pact voor vaardigheden heeft tot de bij- en omscholing van bijna twee miljoen mensen geleid. Leden van het pact, waaronder Nederlandse decentrale overheden, hebben al meer dan 160 miljoen euro geïnvesteerd in de vaardigheden van Europeanen.

Pact voor vaardigheden

Het Europese pact voor vaardigheden helpt bedrijven en werknemers in heel Europa bij het ontwikkelen van vaardigheden, door te investeren in bij- en omscholingsprogramma’s en het bedrijfsleven, sociale partners, onderwijsaanbieders en overheden samen te brengen. De jaarlijkse enquête die het pact evalueert, toont aan dat al bijna twee miljoen mensen nieuwe vaardigheden hebben opgedaan in het kader van het pact, bijna 15.500 opleidingsprogramma’s zijn geüpdatet en er 160 miljoen euro is geïnvesteerd door de leden van het pact. 

Nederlandse decentrale overheden nemen deel aan het pact. Enkele van hen zijn lid van een van de achttien grootschalige partnerschappen voor vaardigheden, die zich op een specifieke, strategische sector richten. Een voorbeeld is het vaardighedenpartnerschap voor de chemische industrie, waar de provincies Drenthe, Groningen, Limburg en Zuid-Holland bij zijn aangesloten. De chemische industrie is de een na grootste sector in Europa voor werkgelegenheid. Andere grootschalige partnerschappen richten zich onder meer op de voedings-, bouw- of gezondheidssector.

Niet alleen heeft het pact geleid tot meer werknemers met vaardigheden die beter aansluiten op de arbeidsmarkt, er is ook een betere monitoring van vaardigheden in Europa, waardoor er beter kan worden ingespeeld op de veranderende arbeidsmarkt in de EU.

Regionale dimensie

Meer dan driekwart van de Europese bedrijven kampt met arbeidstekorten. Zowel bedrijven als regio’s en steden merken het effect hiervan. Werkgevers, groot en klein, worden geconfronteerd met een grote arbeidstekorten, waardoor de productie of dienstverlening soms niet kan worden opgeschaald. Plattelandsregio’s hebben op hun beurt moeite met het aantrekken en behouden van een goedgeschoolde beroepsbevolking, waardoor bedrijven hier minder makkelijk settelen.

Regionale en lokale stakeholders weten het beste welke vaardigheden er nodig zijn in regionale en industriële ecosystemen en wat er moet gebeuren om de relevante stakeholders samen te brengen voor gezamenlijke actie. De regionale dimensie van het pact is daarom van grote waarde, zeker als het gaat om grensregio’s en afgelegen regio’s.

Europees jaar van de vaardigheden

Het jaar 2023 is het “Europees Jaar van de Vaardigheden”, een initiatief van de Commissie om een urgent thema extra in het spotlicht te zetten. Onder meer de grote arbeidstekorten in de EU, het relatief groot aantal mensen dat nog niet over digitale basisvaardigheden beschikt en het lage aandeel van vrouwen in technologische beroepen en studies waren de drijfveren achter deze keuze. Door 2023 tot Europees Jaar van de Vaardigheden te bestempelen, hoopt de EU samen met onder meer (decentrale) overheden, sociale partners, de industrie en het kennisveld een impuls te geven aan de vaardigheden van miljoenen Europeanen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Mede dankzij het pact voor vaardigheden hebben al twee miljoen mensen bij- en omscholing genoten – Europese Commissie

Meer informatie:

The EU Pact for Skills – Regional Skills Partnerships for the chemical industry – Pact for Skills

Overheidsbrede aanpak cruciaal in verbeteren digitale vaardigheden van Europeanen – Huis van de Nederlandse Provincies

154e plenaire sessie van het Comité van de Regio’s: cohesiebeleid, duurzame pesticiden en vaardigheden in plattelandsregio’s – Huis van de Nederlandse Provincies

2023: het Europees Jaar van de Vaardigheden – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts