Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Het EU-wetsvoorstel voor de opslag van gas is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU. Daarmee ...
Met ingang van 1 juli 2022 is een en ander veranderd in de Europese Unie. Zo zijn de voorzitters gewisseld ...
Nederland heeft voor de periode 2021-2027 een partnerschapsovereenkomst van 2 miljard euro met de Europese Commissie gesloten. Dit bedrag moet ...
De Europese Commissie heeft op 22 juni 2022 de allereerste Europese natuurwet gepresenteerd, waarmee beschadigde ecosystemen moeten worden hersteld, van ...
De Europese Commissie stelt strenge regels voor om tegen 2030 het gebruik van chemische pesticiden terug te dringen en duurzame ...
Er staan elf nieuwe vacatures open voor detachering bij de Europese Commissie als nationaal expert. De deadline voor de onderstaande ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.