Nederlandse projecten voor schone energie onderdeel van miljoenensubsidie EU

 In Klimaat & Energie

De Europese Commissie kent 3,6 miljard euro toe aan grootschalige projecten die innovatieve technologieën ontwikkelen voor schone energie in Europa. Meerdere Nederlandse projecten zijn geselecteerd en ontvangen een investering afkomstig uit het Europese Innovatiefonds.

Vier Nederlandse energieprojecten

De Europese Commissie heeft 41 innovatieve en grootschalige projecten in Europa geselecteerd die3,6 miljard euro ontvangen. Deze projecten zetten zich in voor nieuwe technologieën voor schone energie, met als uiteindelijk doel om bij te dragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en daarmee aan de doelstellingen van het REPowerEU-plan.

Vier projecten zijn Nederlands.

  • Het project “H2Sines.Rdam” wil hernieuwbare energie van de haven van Sines in Portugal naar de Rotterdamse haven verschepen, door vloeibare waterstof (LH2) voor het transport te gebruiken. Dit is een stap in de richting om zwaar zeevervoer koolstofvrij te maken.
  • Het project “H2 Maasvlakte” bouwt een electrolyser voor groene waterstof, aangedreven door windenergie. De waterstofproductie is bedoeld voor afname in raffinaderijen in het Rotterdamse havengebied, bijvoorbeeld voor de productie van synthetische biobrandstoffen.
  • Het project “EnergHys”, dat een complete waardeketen van opschaalbare hernieuwbare waterstofproductie wil opzetten, hoopt de mobiliteitssector en industriële klanten te helpen, die momenteel nog afhankelijk zijn van grijze waterstof (waterstof geproduceerd door fossiele brandstoffen).
  • Het project “CFC Pilot for CCS” maakt gebruik van carbonaatbrandstofcellen (CFK’s) om CO2-stromen af te vangen en te concentreren, met als doel de effectieve kosten van koolstofafvang en -opslag te verlagen, met name in energie-intensieve industrieën.

Het is de derde keer dat de Europese Commissie een miljardensubsidie beschikbaar stelt voor innovatieve, grootschalige projecten voor schone energie: in april 2022 werd er 1,1 miljard euro uitgereikt aan dergelijke projecten, in juli 2022 1,8 miljard euro. Eind 2022 konden projecten worden ingediend om geselecteerd te worden. Destijds stelde de Commissie 3 miljard euro beschikbaar, uiteindelijk is dit verhoogd naar 3,6 miljard euro. Eind 2023 opent de Commissie een vierde ronde, waarvoor projecten kunnen worden aangemeld. Deze ronde kent een budget van 4 miljard euro.

Europese Innovatiefonds

Het EU-innovatiefonds biedt overheden en bedrijven de juiste financiële stimulansen om te investeren in innovatieve koolstofarme technologieën en Europese bedrijven technologische wereldleiders te laten worden. Momenteel wordt het fonds gefinancierd door 450 miljoen emissierechten uit het bestaande EU-emissiehandelssysteem (ETS) voor de periode 2021-2030, wat goed is voor 38 miljard euro aan subsidie. Hiermee worden de investeringsrondes gefinancierd.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Innovatiefonds: EU investeert 3,6 miljard EUR aan inkomsten uit emissiehandel in innovatieve projecten voor schone technologie – Europese Commissie

Meer informatie:

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies

EU stelt 3 miljard euro beschikbaar voor innovatieve energieprojecten – Huis van de Nederlandse Provincies

EU reikt 1,1 miljard euro uit aan projecten voor emissiereductie en opent tweede ronde – Huis van de Nederlandse Provincies

1,8 miljard euro voor onder meer drie Nederlandse waterstofprojecten – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts