Raadpleging: Europees actieplan voor warmtepompen

 In Digitalisering

Heeft u ideeën, standpunten of inzichten over de grootschalige uitrol van warmtepompen in Europa? De Europese Commissie vraagt uw input om het nieuwe, Europese actieplan voor warmtepompen zo goed mogelijk in te richten. U kunt tot en met 30 augustus 2023 reageren op de raadpleging.

Raadpleging

Hoe kunnen we de grootschalige uitrol van warmtepompen in de EU zo effectief mogelijk inrichten? De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om bedrijven, (de)centrale overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en individuele burgers om hun inzicht te vragen. De Commissie wil namelijk een nieuw, Europees actieplan voor warmtepompen opzetten en heeft daarvoor uw input nodig.

Tegen 2027 moeten er minstens 10 miljoen extra warmtepompen worden geïnstalleerd in Europa. Momenteel wordt deze uitrol echter vertraagd. Dit komt door verschillende barrières, zoals onvoldoende capaciteit van het elektriciteitsnet en een gebrek aan informatie bij klanten en installateurs; een onderontwikkelde markt met grote kloven; een gebrek aan een concreet regelgevingskader voor productnormen, vergunningsprocedures en meer; een Europese industrie die onvoldoende in staat is financiële middelen volledig te gebruiken; en een vaardigheidskloof, vanwege een groeiend gebrek aan opgeleide adviseurs en installateurs.

Hierdoor staat het behalen van de doelstelling op losse schroeven. De Commissie geeft aan dat er zonder extra maatregelen minstens 22 miljoen oude verwarmingstoestellen door nieuwe, fossiele ketels zullen worden vervangen. De trage uitrol van warmtepompen heeft volgens de Commissie niet alleen effect op het koolstofvrij maken van Europese energiesystemen, maar beïnvloedt ook het concurrentievermogen van de EU. Daarbij ontbreekt het voor gebruikers, zoals eigenaren van gebouwen, de Europese industrie en netwerken aan een duidelijk kader voor hernieuwbare verwarming en koeling. Een nieuw, Europees initiatief moet deze problemen oplossen. Het plan zal de volgende vier actiegebieden omvatten:

  • Een platform tussen de Commissie, de lidstaten, de sector zelf, financiële instellingen en opleidingsaanbieders in de hele waardeketen van warmtepompen.
  • Een partnerschap rond warmtepompvaardigheden, waarbij communicatie met belangengroepen zoals consumenten, bedrijven en kleine industrie voorop staat.
  • Nieuwe wet- en regelgeving voor de warmtepompmarkt, onder meer door tegen 2029 zelfstandige ketels uit te faseren. De regels omvatten zowel de herziening van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED), de noodverordening voor hernieuwbare energieprojecten en meer.
  • Meer toegankelijke financiering. De financieringsmogelijkheden worden in kaart gebracht, zoals de warmtenetten die worden geleverd door grote warmtepompen van verwarmings- en koelingsstrategieën op lokaal en regionaal niveau.

Eind april 2023 opende de Commissie al een eerste raadpleging ter verkenning. De huidige raadpleging staat open voor een breed publiek. Regionale en lokale overheden worden wederom gevraagd te reageren. U kunt tot en met 30 augustus 2023 uw input leveren via deze website.

REPowerEU-plan

Het aangekondigde initiatief bouwt voort op de Green Deal en het REPower-EU-plan. De EU Green Deal is eind 2019 gelanceerd om de Europese economie te verduurzamen. Zo moet Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Het REPowerEU-plan volgde in het voorjaar van 2022, met als doel de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen sterk te verminderen. Hernieuwbare energiebronnen en groene technologieën vormen de kern van beide plannen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Warmtepompen – actieplan om de uitrol in de hele EU te versnellen – Europese Commissie

Meer informatie:

Raadpleging: een Europees initiatief voor warmtepompen – Huis van de Nederlandse Provincies

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit – Huis van de Nederlandse Provincies

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts