Raadpleging: vervuiling door microplastics verminderen

 In Circulaire Economie, Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie vraagt input op haar initiatief voor maatregelen om de milieueffecten van vervuiling door microplastics te verminderen. Daarbij hoopt ze met het initiatief de wetenschappelijke kennis over de risico’s van microplastics te verbeteren. Reageren kan tot en met 18 januari 2022. 

Vervuiling van milieu, drinkwater en voedsel

De Europese Commissie vraagt uw mening over het invoeren van maatregelen die de milieueffecten van vervuiling door microplastics moeten verminderen. Microplastics zijn kleine stukjes kunststof die wijdverbreid voorkomen in het milieu en aanleiding geven tot grote bezorgdheid rondom de verontreiniging van lucht, water en bodem. Met dit nieuwe initiatief hoopt de Commissie de vervuiling van het milieu, drinkwater en levensmiddelen tegen te gaan en daarbij de wetenschappelijke kennis over de risico’s van microplastics te vergroten. De Commissie wil vooral inzetten op etikettering, normering, certificering en regelgevende maatregelen voor de belangrijkste bronnen van microplastics. Zo hoopt ze onopzettelijk vrijgekomen microplastics te voorkomen.

Circulaire economie

Het initiatief komt voor uit de doelstellingen van de Europese Green Deal en het nieuwe actieplan voor de circulaire economie. Er wordt ingezet op producentenverantwoordelijkheid en duurzame verpakkingen. Daarbij draagt het initiatief ook bij aan de nulvervuilingsambitie van de Green Deal, waarin de EU zichzelf als doel stelt om tegen 2030 microplastics met 30% te reduceren. Hiermee worden lucht, water en bodem beschermd voor het welzijn en de gezondheid van Europeanen.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot en met 18 januari 2022 reageren op de raadpleging via de website van de Europese Commissie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Vervuiling door microplastics – maatregelen om de milieueffecten te verminderen – Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit – Huis van de Nederlandse Provincies

Commissie stelt 8e milieuactieprogramma voor – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts