Raadpleging: welke zorgen hebben landbouwers voor hun toekomst?

 In Agrofood, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Hoeveel tijd zijn landbouwers kwijt aan administratieve taken? Hoe bereiden ze een aanvraag binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor? Hoe zien ze de complexiteit van de verschillende procedures? De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend. Reageren kan tot en met 8 april.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend voor landbouwers om hun feedback te geven op het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Commissie wil de administratieve lasten voor landbouwers verminderen en heeft daarom de input van landbouwers nodig om inzicht te krijgen in de huidige knelpunten. De enquête moet bronnen van administratieve lasten en complexiteit identificeren die voortvloeien uit GLB-regels. Tegelijkertijd zal de Commissie landbouwersorganisaties interviewen om een compleet beeld te krijgen.

In 2023 en 2024 werd er in heel Europa breed geprotesteerd door boeren, omdat zij het gevoel hebben dat de Europese wet- en regelgeving het werk als landbouwers bemoeilijkt en hun perspectieven voor de toekomst doet verkleinen. Als reactie hierop presenteerde de Commissie eind februari 2024 meerdere opties om de lasten voor landbouwers in de EU te verlichten. De raadpleging die momenteel is geopend, dient als basis voor volgende, nieuwe maatregelen of een eventuele aanpassing van het huidige beleid.

Landbouwers kunnen tot en met 8 april 2024 reageren op de raadpleging via de website van de Commissie. De uitvoering van het GLB vergt gezamenlijke inzet van boeren, decentrale overheden en de rijksoverheid. Voor decentrale overheden zijn de uitkomsten van deze raadpleging van belang.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het nieuwe GLB werd eind 2021 goedgekeurd. Door de jaren heen is het GLB enkele keren gewijzigd, waarbij er steeds meer nadruk kwam op klimaat- en milieudoelstellingen. Een belangrijke verandering is de invoering van nationaal strategische plannen (NSP). NSP zijn plannen die nationale en decentrale overheden in samenspraak opstellen en afstemmen op de behoeftes van hun eigen landbouwgemeenschappen. Het NSP van Nederland werd in oktober 2022 goedgekeurd door de Commissie. Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe GLB officieel van start.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

De Europese Commissie nodigt landbouwers uit om deel te nemen aan online-enquête over vereenvoudiging – Europese Commissie

Questionnaire for the 2024 project “Simplification – the farmers point of view” – Europese Commissie

Meer informatie:

De Europese Commissie presenteert opties voor vereenvoudiging om de lasten voor de landbouwers in de EU te verlichten * – Europese Commissie

4,7 miljard euro voor Nederlandse boeren: nationaal strategisch plan goedgekeurd – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts