Uitkomst platform verontreiniging: gezondheidsongelijkheid terugdringen

 In Circulaire Economie, Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU moet dringend worden aangepakt en het terugdringen van verontreiniging is hierin van cruciaal belang. Dit is de conclusie van het tweede Stakeholdersplatform getiteld “voor een samenleving zonder verontreiniging”, dat plaatsvond op 25 april 2022.

Verontreiniging en gezondheid

Op 25 april 2022 vond het tweede Stakeholdersplatform voor een samenleving zonder verontreiniging plaats, waarbij gezondheidsongelijkheid in Europa centraal stond. De gevolgen van de milieuvervuiling hebben een enorme impact op de gezondheid van mensen in de EU: zo houdt 17% van de longkanker-sterfgevallen verband met luchtverontreiniging en is 11% van de vroegtijdige sterfgevallen het gevolg van milieuvervuiling. Bepaalde groepen mensen in bepaalde Europese regio’s worden meer blootgesteld aan verontreiniging dan anderen, of zijn kwetsbaarder voor de ziektes die hieruit voortvloeien. Daarom is het voor de gelijkheid tussen burgers van cruciaal belang om water-, lucht- en bodemverontreiniging tegen te gaan, aldus het Stakeholdersplatform.

Marieke Schouten, covoorzitter van het Stakeholdersplatform en wethouder van de gemeente Nieuwegein, zei over deze uitkomst: “Het waarborgen van gezondheidsgelijkheid (red.) voor alle EU-burgers door de verontreiniging tot nul terug te brengen, is cruciaal bij het streven naar meer veerkracht en een milieuvriendelijk Europa. Wetenschap en innovatie (…) leveren een belangrijke bijdrage aan concrete acties ter bestrijding van verontreiniging.” Ze benadrukte dat het Actieplan Verontreiniging naar nul (Zero Pollution) en het vlaggenschipinitiatief Green Deal Going Local belangrijke instrumenten zijn om dit waar te maken. Tevens bieden de initiatieven binnen het eerste Circular Economy Package en de herziening van de Richtlijn Industriële Emissies kansen om circulaire productie en consumptie te promoten. Deelnemers van het Platform benadrukten dat innovatieve oplossingen rondom circulariteit vooral op lokaal en regionaal niveau moeten worden ingezet.

Stakeholdersplatform

Het Stakeholdersplatform voor nulverontreiniging is een initiatief van de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s, met als doel water-, bodem- en luchtverontreiniging terug te dringen en handen en voeten te geven aan het Zero Pollution Actieplan. De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 december 2021. De derde vergadering zal georganiseerd worden in oktober 2022.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Het terugdringen van verontreiniging is van cruciaal belang om de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU uit te bannen – Europees Comité van Regio’s

Meer informatie:

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit – Huis van de Nederlandse Provincies  

Green Deal Going Local – Huis van de Nederlandse Provincies  

Circulariteit inbedden in economie EU: Commissie presenteert eerste deel Circular Economy Package – Kenniscentrum Europa decentraal

Europese Commissie stelt herziening Richtlijn Industriële Emissies voor – Kenniscentrum Europa decentraal


Recent Posts