1,4 miljard euro voor vierde grensoverschrijdend en Europees waterstofproject

 In Klimaat & Energie, Regionale Economie

Het grensoverschrijdende, Europese waterstofproject “IPCEI Hy2Move” kan op maximaal 1,4 miljard euro aan overheidsfinanciering rekenen. De Europese Commissie heeft hiervoor goedkeuring gegeven. Aan het project doen zeven lidstaten mee, waaronder Nederland.

Waterstofinfrastructuur

De Europese Commissie heeft een “belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang” (IPCEI) goedgekeurd, genaamd “IPCEI Hy2Move”, over de waterstofinfrastructuur en de waterstoftoepassingen in de industrie. Het project kan, op grond van de staatssteunregels, op maximaal 1,4 miljard euro aan financiering rekenen. Het project wordt door elf bedrijven uit zeven EU lidstaten geleid. Het IPCEI verwacht naar schatting 3,3 miljard euro aan particuliere investeringen te genereren en 3.600 banen te creëren.

In juli 2022 werd het eerste waterstof-IPCEI voor 5,4 miljard euro goedgekeurd, genaamd “IPCEI Hy2Tech”, waar een Nederlands bedrijf aan deelnam. Daar kwam in september 2022 “IPCEI Hy2Use” van 5,2 miljard euro bij, waar maar liefst zeven Nederlandse bedrijven aan meededen. In februari 2024 volgde het derde “IPCEI Hy2Infra” van 6,9 miljard euro, met één Nederlandse deelname. De eerste waterstof-IPCEI focust zich voornamelijk op de toepassingen van waterstof voor mobiliteit, de tweede IPCEI op het bouwen van een waterstofinfrastructuur en het derde IPCEI op verdere infrastructuur-investeringen.

Het vierde waterstof-IPCEI is nu ook goedgekeurd. De “IPCEI Hy2Move” richt zich op de mobiliteits- en vervoerstoepassingen van waterstoftechnologie, waaronder de ontwikkeling van: geavanceerde brandstofceltechnologieën; mobiliteits- en vervoerstoepassingen; innovatieve oplossingen voor waterstofopslag aan boord van vliegtuigen; en technologieën voor waterstofproductie voor mobiliteit, zoals het plaatsen van waterstoftankstations.

Vanuit Nederland neemt het bedrijf Air Products Nederland deel aan de IPCEI. Het bedrijf zal zich richten op het verder ontwikkelen van technologieën voor de productie van waterstof, alsook de mobiliteits- en vervoerstoepassingen. Verder werken de deelnemers nauw samen met meer dan tweehonderd partners, waaronder kennisinstellingen en ondernemingen uit heel Europa.

IPCEI

Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project met meerdere Europese bedrijven en instellingen, dat bijdraagt aan strategische Europese doelen. Lidstaten zetten een IPCEI op, met goedkeuring van de Commissie, en kunnen de projecten uit het IPCEI meer staatsteun geven dan gebruikelijk.

Door samen te werken, kunnen er schaalvoordelen worden behaald die een lidstaat individueel niet kan bereiken. Dit geeft een impuls aan het concurrentievermogen van de EU. Een van de voorwaardes voor het deelnemen aan een IPCEI, is dat de opgedane kennis breed wordt gedeeld. Ook moet het IPCEI banen voort brengen. Hiermee kunnen deelnemende ondernemingen een belangrijke rol in de regio vervullen, voor zowel de arbeidsmarkt, als de kennisinstellingen en andere onderzoeksinstituten of bedrijven.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie keurt tot 1,4 miljard euro staatssteun van zeven lidstaten goed voor vierde belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang in de waterstofwaardeketen – Europese Commissie

Meer informatie:

6,9 miljard euro voor derde grensoverschrijdend en Europees waterstofproject – Huis van de Nederlandse Provincies

5,2 miljard euro voor tweede grensoverschrijdende waterstofproject – Huis van de Nederlandse Provincies

5,4 miljard euro voor grensoverschrijdend waterstofproject – Huis van de Nederlandse Provincies

Important Project of Common European Interest (IPCEI) – Rijksvoorlichtingendienst 


Recent Posts