Commissie neemt maatregelen om respons op het coronavirus in EU te versterken

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie heeft op 28 oktober een aanvullende reeks maatregelen vastgesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken en de veerkracht van de interne markt te versterken. De maatregelen moeten helpen een beter inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus, gerichte tests opvoeren, voorbereidingen voor vaccinatiecampagnes verbeteren en de toegang tot essentiële voorraden handhaven.

Aanvullende maatregelen

De Europese Commissie voorziet acht stappen op de volgende gebieden om de respons van de EU op een tweede golf te versterken:

  1. Verbetering van de informatiestroom om besluitvorming met kennis van zaken mogelijk te maken;
  2. Invoering van doeltreffendere en snellere tests;
  3. Volledige gebruikmaking van grensoverschrijdende contacttracering- en waarschuwingsapps;
  4. Doeltreffende vaccinatie;
  5. Doeltreffende communicatie met de burgers;
  6. Veiligstelling van essentiële benodigdheden;
  7. Veilig reizen makkelijker maken;
  8. Uitbreiding van de green lanes.

Stijging besmettingen

Door de stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 in heel Europa worden er op verschillende niveaus nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken. Nu de gezondheidsstelsels opnieuw onder druk staan, moet er meer worden gedaan om de situatie onder controle te houden en te verhelpen, levens en bestaansmiddelen te beschermen en de Europese solidariteit te bevorderen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

COVID-19-mededeling over aanvullende maatregelen, Europese Commissie

Meer informatie:

Green Lanes bij grensovergangen, Huis van de Nederlandse Provincies

Commissie presenteert investeringsinitiatieven voor aanpak coronavirus, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts