Wanneer

20 april 2023    
9:30 - 17:30

 

Wat hebben de provincies tot nu toe bereikt op het gebied van digitalisering? Tijdens de Dag van de Digitale Provincie presenteert het Interprovinciaal Overleg (IPO) de stand van zaken op het digitaliseringsdossier, met een focus op onderwerpen als stikstof, de energietransitie en woningbouw.

Interactief programma

Op 20 april 2023 vindt de Dag van de Digitale Provincie plaats, georganiseerd door het IPO. Wat hebben de provincies in de afgelopen tijd bereikt op het gebied van digitalisering? Hierbij ligt de focus op belangrijke onderwerpen als stikstof en natuur, klimaatverandering, de energietransitie en de woningbouwopgave. Het IPO zoomt in op het al verrichtte werk, maar ook op waar de uitdagingen liggen op dit gebied. Daarnaast schetsen ze een gezamenlijk beeld van waar de provincies naartoe willen bewegen en hoe dit in de digitaliseringsagenda’s van de medeoverheden, het Rijk en de Europese Unie past.

Het programma bestaat uit verschillende sprekers, interactieve bijeenkomsten en een provinciemarkt met als onderwerp ruimtelijke processen en de mogelijkheid om te netwerken. Onder andere Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en Mirjam Wulfse, gedeputeerde van provincie Groningen zullen spreken op het evenement.

Praktische informatie

Het evenement vindt plaats op 20 april 2023 in Theater de Buitensoos (Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle). Alle ambtenaren en bestuurders van provincies, gemeenten, waterschappen en het rijk die interesse hebben in digitalisering en de toepassing op grote, ruimtelijke opgaven, zijn welkom op het evenement. U kunt zich hier registreren.

Digitale weerbaarheid

Het verbeteren van de digitale weerbaarheid is relevant voor decentrale overheden, omdat zij hun publieke dienstverlening digitaal toegankelijk moeten maken. Dit is een speerpunt uit het strategisch beleidsplan Digital Decade, met als doelstelling in 2030 digitale soevereiniteit te behalen als EU. Om de doelstelling van de Digital Decade te verwezenlijken, kwam de Europese Commissie in 2022 onder andere met de cyberweerbaarheidswet en voorstellen voor digitale vaardigheden in het onderwijs.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Dag van de Digitale Provincie – Interprovinciaal Overleg

Meer informatie:

Commissie verwelkomt de streefcijfers van de lidstaten voor een socialer Europa tegen 2030 – Europese Commissie

Hoe staat het met de digitale weerbaarheid in Europese regio’s? – Huis van de Nederlandse Provincies