Nederland opnieuw in de prijzen: Hydrogen Hub Noord-Holland verkozen tot Europese waterstofregio van het jaar!

 In Klimaat & Energie, Regionale Economie

Voor het tweede jaar op rij is een Nederlandse waterstofregio uitgeroepen tot Europese waterstofregio van het jaar. De Hydrogen Hub Noord-Holland kreeg op 23 november de award uitgereikt tijdens de Europese Waterstofweek in Brussel.

Hydrogen Hub Noord-Holland

De waterstofregio Noord-Holland (Hydrogen Hub Noord-Holland) is uitgeroepen tot de Europese waterstofregio van het jaar 2023. Dit gebeurde op 23 november 2023 tijdens de Europese Waterstofweek in Brussel. De prijs is een erkenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor een duurzame energievoorziening. In een waterstofregio loopt een keten van waterstofprojecten die met verschillende stakeholders aan elkaar gelinkt zijn: van de productie, distributie en opslag van waterstof, tot de toepassing voor de mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving. In totaal zijn er zestig regio’s in Europa die de status van waterstofregio hebben; Hydrogen Hub Noord-Holland verkreeg deze status in mei 2023.

De Hydrogen Hub Noord-Holland is een samenwerkingsverband tussen de provincie, het programmabureau Noordzeekanaalgebied, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland, New Energy Coalition, diverse gemeenten, netbeheerders en private partijen. De havens Amsterdam en Den Helder spelen een sleutelrol als waterstofhubs voor de import, productie, opslag, doorvoer en export van duurzame waterstof. Voor de industrie en de lucht- en scheepvaart is dit een belangrijke manier om te verduurzamen. Door de strategische ligging van deze havens in het Noordzeekanaalgebied, is de transitie naar groene energie van groot belang voor zowel de provincie Noord-Holland, als heel Nederland én Noordwest Europa. Daarnaast schept de Hydrogen Hub nieuwe banen en draagt het bij aan een gezondere leefomgeving, door de uitstoot van CO2 te beperken.

Nederland is een duidelijke kartrekker in Europa op groene waterstof. Het is het tweede jaar op rij dat een Nederlandse waterstofregio de prijs in de wacht sleept. In 2022 werd de Noord-Nederlandse waterstofregio HEAVENN verkozen tot Europese waterstofregio van het jaar. HEAVENN is tevens de eerste Europese waterstofregio en een leading Region binnen het Hydrogen Valleys Partnership. Dit is een samenwerkingsverband waar zestig Europese waterstofregio’s deel uit maken, waaronder de waterstofregio’s Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Arnhem/Nijmegen en Noord-Nederland.

Waterstofcorridor Noordzeegebied

Europa moet in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden en de provincies Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland kunnen als waterstofcorridor aan de Noordzee een belangrijke bijdrage leveren. Daarom overhandigden zij op 26 juni 2023 aan Tom Berendsen, Europarlementariër (CDA), een gezamenlijk position paper.

In het paper benadrukken de provincies het belang van een waterstofcorridor aan de Noordzee, die met het juiste beleid 12.000 kilometer aan waterstofpijpleidingen kan beslaan in 2030. Een groot deel van de bestaande infrastructuur in deze provincies is namelijk bruikbaar voor de transport van waterstof.  Provincies hebben een duidelijke verantwoordelijkheid bij de verdere ontwikkeling van deze corridor en willen deze rol ook graag op zich nemen. Daarom vragen ze aan de Europese instellingen de provincies en buurregio’s in België en Duitsland nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van het EU-waterstofbeleid en de Europese groene waterstofeconomie. Regio’s weten hoe beleid uitpakt in de praktijk en hebben waardevolle samenwerkingen opgebouwd met andere regio’s. Voor een succesvol Europees waterstofbeleid is deze kennis van groot belang.

REPowerEU

De inzet van de Nederlandse waterstofregio’s is onmisbaar om de Europese doelstellingen uit het REPowerEU-plan inzake groene energie te realiseren. Dit plan streeft ernaar om de totale energieconsumptie in 2030 voor 45% uit groene, hernieuwbare energie te laten bestaan. Het plan wil de toevoer van fossiele brandstoffen uit Rusland naar Europa stoppen en de Europese klimaattransitie versnellen. Groene waterstof is hiervoor een belangrijk onderdeel. Zo wil de Commissie binnen REPowerEU het aantal waterstofregio’s verdubbelen en is het Noordzeegebied aangewezen als één van de drie belangrijke importcorridors voor waterstof.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Hydrogen Hub Noord-Holland verkozen tot European Hydrogen Valley of the Year 2023 – Provincie Noord-Holland

Meer informatie:

Nederlandse waterstofregio’s in de Europese kijker – Huis van de Nederlandse Provincies

Provincies bundelen krachten en overhandigen position paper over waterstof aan Europees Parlement – Huis van de Nederlandse Provincies

Nieuwe regels voor de definitie van “groene” waterstof – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts