Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De Europese Commissie vraagt in een openbare raadpleging input voor de nieuwe Europese datastrategie.  De Commissie wil met deze openbare ...
De Europese Unie en haar partners lanceerden op maandag 4 mei een internationale virtuele fundraiser voor het verzamelen van financiering ...
Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vraagt input voor zijn advies over de ‘Nieuwe industriestrategie voor Europa’.  Deze nieuwe ...
Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) lanceert samen met de provincie Overijssel een enquête over het MKB beleid van ...
Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als 'nationaal ...
Op donderdag 16 en vrijdag 17 april vond er een buitengewone vergadering van het Europees Parlement plaats over de Covid-19-maatregelen ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.