Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Tijdens een conferentie over waterstof is gebleken dat Spanje, Portugal, Luxemburg, Duitsland en Nederland tegengestelde visies hebben over de ontwikkeling ...
De #CohesionAlliance roept de lidstaten van de EU op om samen te werken met lokale en regionale overheden bij het ...
Op 25 maart presenteerde de Europese Commissie haar actieplan voor meer biologische landbouw tegen 2030. Het nieuwe actieplan moet de ...
De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de Connecting Europe Facility (CEF 2.0). Dit fonds is ...
Op 16, 17 en 18 maart vond de 143e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) plaats. ...
Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.