Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) presenteerde op 24 maart een actieplan ter ondersteuning van lokale en regionale overheden ...
De Europese Commissie lanceerde onlangs de Intelligent Cities Challenge (ICC) als opvolger van de Digital Cities Challenge (DCC). Het 2,5 ...
Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft besloten de huidige aanmeldprocedure van de Europese Ondernemersregio (EOR) te combineren met ...
De Europese Commissie vraagt uw mening in een openbare raadpleging over kunstmatige intelligentie (AI). De openbare raadpleging komt samen met ...
De provincie Limburg presenteerde op vrijdag 8 mei haar waterstofagenda, waarin de samenwerking met stakeholders en partners wordt vormgegeven. De ...
De Europese Commissie vraagt in een openbare raadpleging input voor de nieuwe Europese datastrategie.  De Commissie wil met deze openbare ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.