Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Sinds de zomer is PvdA-Europarlementariër Vera Tax lid van de parlementaire commissie voor regionale ontwikkeling (REGI). Wij spraken haar in ...
Sinds de zomer is CDA-Europarlementariër Tom Berendsen lid van de parlementaire commissie voor regionale ontwikkeling (REGI). Wij spraken hem in ...
De #CohesionAlliance roept op tot een tijdige overeenstemming over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, om een ​​soepele ...
Op 4 en 5 december vond in Brussel de 137e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) ...
Het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie INEA publiceerde op 15 november een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen voor ...
In Zeeland wordt binnenkort een proef gestart met zelfrijdende vrachtauto's op de openbare weg, een primeur in Nederland. Tijdens de ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.